Nanismus (nanizmus) by šlo označit jako trpaslictví. Jde o abnormálně malý tělesný vzrůst, který může být způsoben více faktory.

 

Příčiny: Příčinou nanismu je obvykle nedostatečná produkce růstového hormonu (somatotropní hormon – STH) v podvěsku mozkovém (hypofýze) u dítěte, vzácně může jít o necitlivost tkání na růstový hormon (tzv. Laronův nanismus). Někdy může být nízký vzrůst způsoben předčasným uzávěrem růstových plotének kostí, nebo některými vrozenými genetickými poruchami, řada autorů ovšem v takovém případě o klasickém nanismu již nemluví.

 

Projevy: Lidé, u nichž je nanismus způsoben nedostatkem růstového hormonu, dosahují malého vzrůstu, který je ovšem symetrický. Takoví lidé mají výšky pod 130 centimetrů (někdy i kolem 1 metru a méně), mají drobný obličej a vypadají celkově tak trochu jako živé panenky. Stárnutí je na nich poměrně špatně vidět a mohou mít v určitých ohledech dětský vzhled až do velmi pokročilého věku. Intelekt je obvykle naprosto normální ve srovnání se zbytkem populace. Vzhledem k tomu, že růstový hormon poměrně úzce souvisí s metabolizmem glukózy, jsou lidé s nanismem v dětství ohrožení vznikem hypoglykémií (nízký krevní cukr).

Je-li nízký vzrůst způsoben genetickými syndromy, bývá asymetrický a u člověka bývají často přítomny různé deformace a další příznaky jednotlivých genetických syndromů. Toto pro nanismus nebývá typické.

 

Diagnostika: Nanismus je patrný už v dětském věku. Novorozenec má normální velikost, ale postupně začne v růstu zaostávat za svými vrstevníky. U dospělého člověka je již nanismus viditelný na první pohled. Laboratorně lze ve specializovaných laboratořích hodnotit koncentraci STH v krvi.

 

Léčba: Při včasné diagnóze lze podávat synteticky připravený růstový hormon, což sníží klinické příznaky jeho nedostatku. Ve vyšším věku již vzniklý nanismus léčit nejde, naštěstí nijak výrazně nezkracuje život a dotyčného neohrožuje na životě. Pochopitelně je nutné brát v potaz nepříznivý efekt nanismu na psychiku dotyčného, potenciální sociální odloučenost a další problémy s tím související.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů