Herpesvirové infekce patří v lidské populaci mezi nejrozšířenější virová onemocnění. Herpesviry představují velkou skupinu virů, které řadíme mezi DNA viry. U těchto virů je velká bezpříznaková promořenost populace.

 

Jednotlivé viry

Neuvedu zde kompletní výčet, ale zmíním pouze klinicky nejvýznamnější typy herpesvirů, které způsobují lidské infekce.

 

1. Herpes simplex (HSV) - Do skupiny herpes simplex patří herpes simplex virus 1 a herpes simplex 2 (HSV-1 a HSV-2). Typicky způsobují klasický opar na rtu, o něco méně častý genitální oparherpetickou gingivostomatitidu a pak některá vzácnější onemocnění (např. velice závažné infekce mozku). Virus je snadno nakažlivý (slinami, pohlavním stykem), v řadě případů zůstane v organizmu a aktivuje se při jeho oslabení.

Pozn.: HSV-1 se šíří spíše slinami a způsobuje onemocnění rtů a případně dutiny ústní, HSV-2 se spíše šíří pohlavním stykem a způsobuje infekce v okolí genitálu. Při orálním sexu se nicméně může dostat HSV-2 na rty a do dutiny ústní a naopak HSV-1 do oblasti genitálu.

 

2.Cytomegalovirus (CMV) - Cytomegalovirus může způsobit celou velice závažné infekce řady orgánů (jícentlusté střevomozek apod.) u lidí s výrazněji oslabenou imunitou. Určitým problémem je fakt, že virus může u daného člověka v těle existovat bez jakýchkoliv příznaků a aktivuje se až při oslabení imunity. Více si přečtěte v příslušném textu.

 

3. Virus Epstein-Barrové (EBV) - Virus Epstein-Barrové je v našich končinách typickým původcem infekční mononukleózy, v Africe způsobuje Burkittův lymfom a v Asii rakovinu nosohltanu. Závažné formy infekcí způsobené EBV virem dost často souvisí s infekcí HIV virem a přechodem do AIDS. Více najdete v textu o EBV.

 

4. Virus varicella-zoster (VZV) - Virus varicella-zoster je nám dobře známý herpesvirus, který v dětském věku při první infekci způsobuje plané neštovice. Virus po jejich prodělání nicméně zůstává přítomen v těle a při oslabení imunity se projeví znovu. Tentokrát už ale infekce nemá podobu planých neštovic, ale pásového oparu

 

5. Herpesvirus - 8 (HHV-8) - Herpesvirus-8 nemá žádné svoje vlastní jméno. Stojí za vznikem Kaposiho sarkomu, což je specifický nádor typicky postihující kůži a sliznice u lidí s rozvinutým onemocněním AIDS.

 

Některé společné vlastnosti

  • Skupina herpesvirů je tak široká, že mezi jednotlivými zástupci najdeme mnoho rozdílů. Některé vlastnosti jsou nicméně po řadu z nich stejné, nebo alespoň obdobné. 
  • Řada herpesvirů je schopna přežívat v lidském těle dlouhodobě ve stadiu latence a aktivují se až při oslabení imunity vlivem určitého faktoru (vyčerpání, jiná infekce, užívání léků na tlumení imunity apod.). Některé vážné formy herpesvirových infekcí jsou neodlučitelně spjaté s AIDS.
  • Pro mnoho herpesvirů je typické postižení kůže a sliznic, u silně oslabené imunity ovšem mohou napadnout i vnitřní orgány.
  • Řada herpesvirů je léčitelná. Fungují na ně určitá virotika, jako je například sloučeniny aciklovir a ganciklovir.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů