Cytomegalovirus (CMV) je velmi rozšířený virus, který je přítomný v organizmu velké části populace. CMV patří do skupiny herpesvirů a přenáší se zřejmě úzkým kontaktem a tělesnými tekutinami. Vysoká promořenost populace virem je v podstatě nenápadná, protože ačkoliv virus přežívá v lidském těle trvale, zdravým lidem nezpůsobuje viditelné příznaky. Snad jedinou výjimkou u zdravých lidí je vznik nepříliš nebezpečné cytomegalovirové mononukleózy (viz níže). Na druhou stranu je cytomegalovirus velmi nebezpečný pro nemocné s poruchami imunity, v dnešní době zejména pro pacienty s AIDS a pacienty po transplantacích, kteří užívají imunosupresiva (léky tlumící imunitu). Kromě toho je velmi nebezpečná CMV nákaza lidského plodu.

 

Formy CMV infekce

 

1. Infekce těhotné ženy a plodu - V případě, že je virem infikována těhotná žena, nebo pokud u ní dojde k aktivaci již přítomného viru, je riziko poškození plodu a vznik vrozených deformací a nevratných vývojových vad včetně mentální retardace.

 

2. Cytomegalovirový zánět tlustého střeva - Odborně jej nazýváme CMV kolitidou a projevuje se zejména horečkou a silnými průjmy. Při kolonoskopii nalezneme zánětlivé onemocnění sliznice, někdy má až podobu mnohočetných vředů. Nemoc je typická pro pacienty s poruchami imunity.

 

3. Cytomegalovirový zánět jater - Označuje se jako CMV hepatitida. Může probíhat velmi rychle a způsobit akutní život ohrožující selhání jater (příznaky viz. příslušný článek). Cytomegalovirový zánět jater je typický pro pacienty s poruchami imunity.

 

4. Cytomegalovirový zánět jícnu - Cytomegalovirový zánět jícnu je opět typický pro jedince s poruchami imunity, projevuje se horečkou, poruchou polykání a bolestí při polykání. Je-li provedena gastroskopie, pak jsou na sliznici jícnu viditelné povrchové eroze nebo vředy.

 

5. Cytomegalovirový zánět mozku - CMV encefalitida je naštěstí vzácná a vyskytuje se opět u jedinců s poruchami imunity. Může mít dramatické projevy včetně změny osobnosti, zmatenosti, agresivity a poruch vědomí. Bez rozpoznání zahájení včasné terapie může být smrtelná.

 

6. Cytomegalovirová mononukleóza - Jedná se o infekci příznaky podobnou klasické virové mononukleóze způsobené EBV virem (virus Epstein-Barrové), nicméně příznaky jsou méně nápadné a většinou nezahrnují zduření mízních uzlin a zvětšení jater. Může se objevit u lidí s normální imunitou.

 

Diagnostika

Diagnózu lze stanovit buď sérologicky, tj. speciálním vyšetřením protilátek proti CMV v žilní krvi, nebo metodou PCR (při které se hodnotí přítomnost virové DNA v krvi). Kromě toho je možné vyšetřit přítomnost CMV (jeho povrchové antigeny nebo opět DNA) ve vzorku postižené tkáně získané např. při gastroskopii nebo kolonoskopii.

 

Terapie

Kromě symptomatické terapie lze podávat speciální antivirotika, tj. protivirové léky. Účinnou sloučeninou těchto léků je látka ganciklovir (také často psaný jako gancyklovir).


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů