EBV je zkratka používaná pro tzv. Epstein-Barrové virus. Tento virus je zodpovědný za řadu onemocnění, poměrně jiné je však jejich spektrum v civilizované Evropě a jiné v chudých afrických státech.

 

Virus

EBV virus se vyskytuje relativně často a přenáší se slinami a jinými tělesnými tekutinami. Poměrně častou příčinou nákazy je líbání a nechráněný pohlavní styk.

 

Choroby

U většiny nakažených se infekce nijak neprojeví a nakažení lidé neonemocní, někdo však toto štěstí nemá. Virus může způsobovat celou řadu nemocí, záleží zejména na síle imunitního systému postiženého jedince. U jedinců s naprosto normální imunitou je virus zodpovědný zejména za vznik tzv. infekční mononukleózy. U lidí s výrazně oslabenou imunitou (např. nemocní s AIDS, lidé užívající silní imunosupresiva) však může virus způsobit mnohem závažnější onemocnění včetně některých zhoubných nádorů. Povězme si o nemocech spjatých s EBV infekcí něco bližšího.

 

Infekční mononukleóza - Toto většinou nezávažné onemocnění se typickým důsledkem EBV infekce v civilizovaných státech. Mononukleóza se často přenáší slinami, a proto se označuje jako "nemoc z líbání". Onemocnění je do značné míry podobné infekční angíně (bolest v krku, čepy na mandlích), kromě toho dochází ke zvětšení lymfatických uzlin a zvýšení jaterních testů.

 

Vlasatá leukoplakie - Toto onemocnění patří mezi známky HIV infekce. Je patrné na jazyku, kde se objeví bělavé zabarvení sliznice, která je zřasená. Nejvíce postižené jsou hrany jazyka na obou stranách. Předpokládá se přímá souvislost s EBV infekcí u HIV pozitivního jedince.

 

Burkittův lymfom - Tento zhoubný nádor se objevuje v důsledku EBV infekce u imunitně oslabeného jedince. Výskyt Burkittova lymfomu je častý v Africe, nejčastěji postižená je oblast tváře, kde se objevuje objemná boule, která může na povrchu zvředovatět. Kromě toho se však může Burkittův lymfom vyskytovat i v jiných tkáních a orgánech. Více najdete v příslušném textu.

 

Rakovina nosohltanu - Tento zhoubný nádor se odborně nazývá jako nasofaryngeální karcinom. V ČR se příliš nevyskytuje, nejčastěji jej najdeme ve východní Asii a v Africe. EBV virus je zřejmě jedním (ale nikoliv jediným) faktorem jeho vzniku společně s určitými genetickými předpoklady a faktory zevního prostředí.

 

Hodgkinův lymfom - Udává se významná spojitost mezi infekcí EBV virem a Hodgkinovým lymfomem, příčinná souvislost není nicméně dosud přesně určená.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://rarediseases.info.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů