Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je nukleová kyselina, která je složena ze dvou řetězců. V našem organizmu je DNA lokalizována především* v buněčných jádrech a spolu s histony tvoří základní stavební prvek chromozomů. DNA je pro nás zcela zásadní, protože u daného jedince obsahuje v každé buňce genetické informace o celém organizmu a cestou pohlavních buněk umožňuje  přenos této informace na potomstvo. Řetězec DNA je tvořen tzv. nukleotidy, přičemž každý nukleotid je složen z monosacharidu deoxyribózy, nukleové báze (adenin, guanin, cytosin a thymin) a molekuly fosfátu. Tvorba řetězce DNA je zajišťována enzymem DNA polymeráza.

* Malé množství DNA se nachází i v buněčných organelách známých jako mitochondrie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů