Játra mají zcela zásadní funkci pro syntézu a biotransformaci celé řady sloučenin, všechny funkce není možné vyjmenovat, uvedu alespoň ty klinicky nejdůležitější.

 

 • V játrech se vyrábí prakticky všechny bílkoviny organizmu včetně stavebních a transportních bílkovin a enzymů (příkladem těchto bílkovin je albumin, což je důležitá bílkovina krevního séra).

 • Játra jsou důležitá pro metabolizmus hemoglobinu včetně inkorporace železa do jeho molekuly. S tím souvisí funkce jater jako zásobárny železa. Kromě syntézy hemoglobinu jsou důležitá i pro zpracování bilirubinu, což je produkt vzniklý rozkladem hemoglobinu. Bilirubin je v játrech konjugován a vylučován do žluči.

 • Hepatocyty syntetizují většinu faktorů koagulační kaskády a dalších souvisejících sloučenin a jsou proto důležitá pro proces srážení krve. Hepatocyty tvoří faktory V, VII, IX, X, XI, XII a protein C and protein S.

 • Játra se zapojují do metabolizmu amoniaku, probíhá v nich tzv. močovinový cyklus. Amoniak je zplodina metabolizmu řady buněk a kromě toho je vytvářen střevními bakteriemi. Amoniak je pro organizmus potenciálně dosti škodlivá látka, která musí být v jaterní tkáni ve zmíněném močovinovém cyklu metabolizována na močovinu (urea) rozpustnou ve vodě, která pak může být vyloučena do moči.

 • Játra syntetizují z molekul glukózy sloučeninu glykogen, který slouží jako rychle využitelná zásobní forma glukózy (viz metabolismus glukózy).

 • Játra syntetizují molekuly cholesterolutriacylglycerolů pro potřeby organizmu a kromě toho vylučují cholesterol a lipidy do žluči.

 • Játra detoxikují a metabolizují léky a toxické látky. Na metabolizmu těchto látek se podílí enzymy z rodiny cytochromů p450.

 • Jaterní tkáň má význam i pro imunitní pochody, v jaterních sinusoidách jsou zachytávány mikroorganizmy, na jejich likvidaci se podílí např. Kupfferovy buňky.

 • Samotná tvorba žluči znamená kromě odstraňování odpadních produktů i zlepšení trávení lipidů ve střevě, protože dochází k jejich emulgaci, což umožní lepší přístup trávicích enzymů slinivky břišní.

 • Játra skladují některé vitaminy (např. A, D, E, K a vitamin B12).

 

Proč je to důležité?

 • Při selhávání funkce jater vznikají příznaky, které plně odpovídají narušení výše zmíněných funkcí. Narušená funkce bílkovin a zejména nedostatek albuminu vede k celkovému chátrání a ke vzniku otoků (klesá onkotický tlak krve). Zhoršuje se krevní srážlivost, dochází k oslabení imunity. Hromadění amoniaku způsobuje jaterní encefalopatii. Narušení metabolizmu bilirubinu způsobuje rozvoj žloutenky.

 • Játra některých zvířat jsou vysoce toxická kvůli vysokému obsahu některých skladovaných sloučenin. Typickým příkladem jsou játra ledního medvěda obsahující toxickou dávku vitaminu A.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů