Jaterní sinusoidy jsou specifickým podtypem drobných krevních cév. Jsou velice důležité a v podstatě spojují cévy v portobiliárním prostoru s centrální žílou jaterního lalůčku (detaily viz text o játrech). Jaterními sinusoidami protéká krev bohatá na živiny z drobných větví portální žíly (tzv. interlobulární žíly) a vlévá se do nich i krev bohatá na kyslík z drobných větví arteria hepatica (tzv. interlobulární tepny).

Stavba jaterních sinusoid je specifická, jde v podstatě o fenestrované (děrované) kapiláry. Jejich stěna je klasicky tvořena endotelem, ale mezi jeho buňkami jsou mezery. To umožňuje dosti volný pohyb látek mezi vnitřkem kapiláry a okolím.

Schéma - základní cévy jaterního lalůčku (nejsou znázorněny Disseho prostory mezi sinusoidou a hepatocyty)

 

Okolo sinusoid se nachází základní jaterní buňky – hepatocyty. Mezi endotelem sinusoid a hepatocyty se nachází volný prostor, který označujeme jako Disseho prostor. Uvnitř sinusoid se vyskytují specializované Kupfferovy buňky fungující jako makrofágy a v Disseho prostorech se místy vyskytují tzv. Itovy buňky (Itoovy buňky), které mohou hrát roli v regeneraci jater.

 

Ze sinusoid do hepatocytů se dostávají živiny, škodliviny a zplodiny metabolizmu, naopak do sinusoid se dostávají sloučeniny syntetizované v hepatocytech. Zplodiny a škodliviny jsou v játrech metabolizovány a vylučovány do žluči.

Krev ze sinusoid se dostává do centrální žíly jaterního lalůčku (vena centralis). Tyto žíly se postupně slévají do větších žil a nakonec tři jaterní žíly ústí do dolní duté žíly. Žilní krev odtékající z jater by měla být bohatá na produkty syntetizované jaterní tkání a naopak chudá na zplodiny a toxiny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů