Močovinový cyklus (ornithinový cyklus) je soubor metabolických reakcí, které v našem organizmu slouží k odstraňování dusíkatých zplodin (např. toxický amoniak) a vyžaduje pro svůj průběh energii podávanou ATP. Cyklus probíhá v jaterních buňkách (částečně v mitochondriích a částečně v cytoplazmě). Cyklus začíná v mitochondrii přeměnou amoniaku na karbamoylfosfát, který se následně spojuje s ornithinem za vzniku citrulinu. Další část reakcí probíhá v cytoplazmě a na jejich konci je opět ornithin, čímž se cyklus uzavírá. Důležité je, že v průběhu zmíněných reakcí z cyklu odstupuje základní produkt močovinového cyklu – močovina (urea). Močovina je rozpustná ve vodě a může být snadno vyloučena močí z organizmu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů