Žluč je hnědozelená tekutina produkovaná hepatocyty v jaterním parenchymu. Význam žluči je dvojí. Za prvé je důležitá pro proces trávení, kdy pomáhá aktivovat pankreatické enzymy a rozpouští lipidy obsažené v potravě. Tím žluč usnadňuje trávení tuků a vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E a K). Druhým významem je eliminace řady látek z organizmu (např. toxiny, těžké kovy, xenobiotika, lipidy, bilirubin a žlučové kyseliny).

 

Složení žluči

Žluč je vytvářena hepatocyty a její složení se následně mění při průchodu žlučovými kanálky. Hlavní složkou je voda, jejíž iontové složení se blíží plazmě s vyšším obsahem bikarbonátu. Kromě toho se ve žluči vyskytuje větší množství žlučových kyselin, cholesterolu, fosfolipidů, aminokyselin a peptidů. Vyvážené složení žluči zajišťuje její fluiditu a snižuje riziko vzniku konkrementů.

 

Sekrece žluči

Žluč je sekretována přes apikální membránu do drobných žlučových kanálků, které se nachází v oblasti kontaktu sousedních hepatocytů. Membrána hepatocytů v tomto místě vytváří drobné mikroklky. Hepatocyty aktivně sekretují do kanálků žlučové kyselin a voda je pasivně následuje. Malé žlučové kanálky sekretují, nebo absorbují tekutinu a tím ovlivňují množství a složení žluči.

Speciální membránové přenašeče pak slouží k transportu organických sloučenin ze sinusoid do hepatocytů (přenašeče pro žlučové kyseliny, organické kationty, organické anionty apod.). V kanalikulární membráně jsou speciální přenašeče, které přímo souvisejí se sekrecí jednotlivých složek žluči. Příkladem jsou přenašeče BSEP (pro žlučové kyseliny), MDR1 (pro organické kationty), MRP2 (pro konjugované organické anionty), BCRP (pro xenobiotika) a skupina ABCG (pro cholesterol).

Po sekreci se žluč dostává do žlučových cest a následně je skladována ve žlučníku, kde dochází ke zvyšování její koncentrace. Po přijetí většího množství potravy se žlučník kontrahuje (zejména vlivem cholecystokininu) a bolus žluči se na Vaterské papile dostává spolu s pankreatickým sekretem do duodena.

Schéma výše uvedeného - Oranžově je znázorněný transport některých sloučenin z jaterních krevních cév (sinusoidy) do hepatocytů. Primární žlučový kanálek je tvořen vždy dvěma k sobě těsně přiloženými hepatocyty (buněčná spojení typu tight junctions). Transport různých sloučenin do žlučovodu je značen modře.

 

Žlučové kyseliny

Žlučové kyseliny jsou základní složkou žluči. Jedná se o produkty metabolizmu cholesterolu, které jsou z cholesterolových molekul syntetizovány přímo v hepatocytech. Asi 70% tvoří kyselina cholová a 30% kyselina chenodeoxycholová. Po syntéze jsou žlučové kyseliny konjugovány, což zvyšuje jejich rozpustnost. Účinkují jako detergenty při solubilizaci lipidů, mají význam v exkreci cholesterolu z organizmu a mají vliv na lipidový metabolizmus.

Žlučové kyseliny prochází procesem enterohepatálního oběhu, jsou z 90% vstřebávány střevní sliznicí terminálního ilea a vracejí se ve vazbě na albumin portálním řečištěm zpět k hepatocytům, které je opět sekretují.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů