Urea (močovina) je sloučenina s chemickým vzorcem NH2-CO-NH2. Jedná se o definitivní produkt močovinového cyklu, který slouží k přeměně dusíkatých toxických zplodin (zejména amoniaku) a k vyloučení dusíku z organizmu. Normální koncentrace urey v séru se pohybuje mezi cca 3-10 mmol/litr, závisí na věku a na pohlaví.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů