Cytochromy jsou speciální skupinou proteinů, které (podobně jako hemoglobin) obsahují ve své struktuře molekulu hemu. Cytochromy se podílí na řadě metabolických procesů včetně redoxních reakcí (reakce spojené s přenosem elektronů mezi sloučeninami). Z hlediska medicíny jsou důležité především cytochromy P450, které se podílí na metabolizmu drtivé většiny sloučenin tělu cizích včetně léků, hormonální antikoncepce a toxických sloučenin. Aktivita cytochromu P450 vůči jednotlivým sloučeninám je výrazně individuální, různí lidé proto metabolizují léky a jiné požité látky s různou rychlostí. Aktivita cytochromu P450 vůči určité sloučenině může být kromě toho pozitivně i negativně ovlivněna souběžným podáním jiné sloučeniny. Například užívání antibiotik může u řady žen ovlivnit metabolizmus (a účinnost) hormonální antikoncepce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů