(Psáno 31.03.2020) Vzniká po COVID-19 imunita? Celý tenhle text bych mohl zhustit do jednoduchého “nevíme jistě”, ale přece jen bude zajímavější si to alespoň krátce rozvést.

U většiny běžných infekcí se v organizmu objevují protilátky a tyto protilátky pak můžeme detekovat tzv. sérologickými testy. Některé typy protilátek svědčí pro akutní infekci, jiné nás informují o tom, že jsme se s danou infekcí v minulosti setkali. Imunitní systém by si pak díky rychlé produkci těchto protilátek měl při dalším kontaktu s daným mikroorganizmem snadno poradit.

Není to však zase tak jednoduché, vznik protilátek u některých infekcí nemusí znamenat vznik imunity, nebo je ochrana jen dočasná. Typické je to u relativně rychle mutujícího viru chřipky, který se po určité době mění, a imunitní systém ho nerozpozná. To je ostatně důvod, proč se očkování proti chřipce musí každý rok opakovat.

Nový koronavirus není žádnou výjimkou a po překonání COVID-19 se tak v těle lidí objevují protilátky. Jde však o nový virus, a proto nevíme jistě, zda má přítomnost protilátek ochranný vliv, a pokud ano, jak dlouho ochrana vydrží.

Podstatné je, že nejsou popisovány žádné četné případy časných reinfekcí. Několik málo jich je, ale ty nemusí nic znamenat. Logicky může jít o důsledek falešně negativních testů. Chápejte – máte pacienta s potvrzeným COVID, jeho stav se zlepší, provedete test, který je falešně negativní, pacienta propustíte, on se následně zhorší a další test mu již správně vychází pozitivní. Reinfekce s těžším průběhem je zdánlivě na světě. Berte to nicméně jenom jako hypotézu (ač velmi pravděpodobnou).

Co víme jistě je, že byl proveden malý experiment s makaky (makak rhesus). Čtyři z nich byli vystaveni viru a nakazili se, vykazovali příznaky COVID-19 a byla u nich prokázána vysoká virová nálož. Za dva týdny se uzdravili a v jejich krvi byly prokázány protilátky. Vědci se dva z makaků pokusili znovu infikovat, ale neúspěšně, což by mohlo svědčit o vzniku imunity. Z malé zvířecí studie se ale těžko dají dělat nějaké závěry.

Pozn: Ačkoliv samotný virus všichni makakové přežili, byli (pokud jsem dobře pochopil) v průběhu pokusu usmrceni z výzkumných důvodů, věnujme jim proto alespoň malé poděkování.

Makak
(zdroj wikipedia)

Kromě toho je nutno vzít v potaz, že zmíněná krátkodobá imunita (pokud vzniká), není podmínkou pro imunitu dlouhodobou. U ostatních koronavirů je popisována možnost reinfekce po delší době a je pravděpodobné, že to bude platit i pro nový koronavirus. Někteří vědci jsou v tomto ohledu optimisté, jiní právě naopak.

Zdroje
https://www.biorxiv.org

https://www.newscientist.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů