Skip to main content

Podzimní COVID

V ČR se nyní na podzim se zhoršující se epidemiologickou situací zase budeme tradičně více hádat. Na sociálních sítích se teď podle mého názoru mnohem více než na jaře objevují lidé jedoucí v konspiračních teoriích, kteří COVID-19 považují za jakési neexistující spiknutí, kdy nám ilumináti nasazují roušky a tak podobně. Já dlouhodobě tvrdím, že COVID-19, je-li pod kontrolou, nepředstavuje zásadní problém, ale že dokáže být nebezpečný pro zdravotnické systémy, pokud se mimo kontrolu dostane.

Teď na podzim 2020 máme naštěstí více dat stran celkové úmrtnosti v různých oblastech světa, než jsme měli na jaře. V Evropě už v té době byla k dispozici mortalitní data z EuroMOMO. Pokud se na tamní grafy podíváte, najdete výrazný nárůst celkové úmrtnosti v jarních měsících, které na se začátku léta vrátily zpět k normálu. Většina zemí Evropy rychle zavedla dosti tvrdá opatření a tak epidemii alespoň dočasně silně utlumila. My se ale nyní podívejme na nějaká data z USA, Ruska a Jižní Ameriky.

 

USA

Jak vypadá situace v USA, kde to s těmi opatřeními v úvodu zase tak slavné nebylo? Níže jsou grafy ze CDC a doufám, že CDC považujete za hodnověrný zdroj. Graf se věnuje problematice tzv. excessive mortality, tj. „úmrtí navíc“. Lidé umírají neustále, to je prostý fakt. V USA denně umírají tisíce lidí z nejrůznějších příčin a náš graf ukazuje za poslední roky, kolik lidí umíralo jednotlivé týdny bez ohledu na příčinu úmrtí. Jak vidíte, shodou okolností se od cca dubna 2020, kdy se COVID-19 začal v USA výrazně šířit, počty mrtvých významně zvýšily. Objevila se zmíněná excessive mortality značená červenými křížky, tj. zemřelo o hodně víc lidí, než bychom očekávali. Výhoda těchto grafů je ta, že nemusíme únavně podstupovat oblíbené disputace, zda ti lidé umřeli na Covid, s Covidem, bez Covidu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

USA CDC
V červeném rámečku vidíme "excess deaths" pro rok 2020. V létě se nárůst snížil, ale od té doby se zase zvyšuje. Ta čísla pro USA nejsou drastická, ale dají pohodlně dohromady 150,000-200,000 mrtvých, kteří v tomto období v USA tak nějak zemřeli mimo plán a COVID-19 je nejlogičtější vysvětlení. Zda je to hodně, nebo málo, to již ponechám na Vašem zvážení. Smrt jedince může být tragédie, smrt stovky tisíc statistika, abych parafrázoval cynicky přesný výrok J.V. Stalina. Morová epidemie by samozřejmě vypadala naprosto jinak, to by nám ty modré obdélníčky vylezly stropem, ale běžná chřipková epidemie to také rozhodně není. Mimochodem, silnější chřipkovou epidemii v grafu vidíte také – jsou to ta červená pluska začátkem roku 2018. Proti roku 2020 dost slabé.


Ten samý graf pro New York, tam byl výkyv excess deaths v roce 2020 dosti prudký (chřipka z přelomu let 2017/2018 tiše závidí v koutě), ale situace se zatím očividně normalizovala...


...zatímco v Texasu nikoliv.


Ale například taková Aljaška se zdá v pohodě, tam se nijak víc neumírá.

 

Rusko

O Rusku není tak snadné něco sehnat, ale našel jsem níže uvedený graf na The Moscow Times. Víceméně odpovídá americkému scénáři. Od doby začátku COVID epidemie od května do července 2020 zemřelo v Rusku cca 55,000 lidí navíc proti běžnému průměru. A ano, opět nejde o žádnou morovou ránu. Pozn: Údaje vychází z Rosstat, ale nemohu bez znalosti azbuky ověřit.


Červená křivka je v Rusku první měsíce pod průměrem, ale pak se to během dubna láme a zbytek do července vidíte sami.

 

Jižní Amerika

Údajů opět moc není, ale našel jsem několik grafů na The Economist, opět se mi zdroj zdá spolehlivý.

Tyto grafy jsou od předchozích poněkud odlišné, protože je na nich pouze "excessive mortality". To znamená, že vše, co je nad číslem nula jsou již úmrtí navíc. Jak vidíme, ve všech uvedených státech se jaksi umíralo více, než je obvyklé, nejhorší je situace v Peru. Grafy se věnují i potvzeným úmrtím na COVID-19, to jsou ty růžové plochy. Jak vidíme, potvrzená úmrtí na COVID tvoří obvykle jen část celkově zvýšené úmrtnosti, nejmarkantnější je opět Peru. Nejlogičtější je z mého pohledu vysvětlení, že podstatná část případů úmrtí na COVID-19 není v zemích Jižní Ameriky správně určena, ale ponechávám prostor i pro jiné spekulace.

 

Závěr

Takže ano, vážení čtenáři, COVID-19 existuje a umí odeslat do věčných lovišť dost lidí na to, abychom s ním museli nějakým způsobem počítat. Korektní pak je se ptát, jaká opatření (ne)zavedeme, aby ta čísla (ne)byla nižší a na kolik si (ne)budeme chtít narušit osobní svobodu a poškodit ekonomiku. Já osobně bych řekl, že ekonomiku málo omezující opatření charakteru roušek ve vnitřních prostorách, dezinfekce rukou a bazálně zodpovědnější chování nám za nižší počty mrtvých (a za finanční náklady na záchranu přeživších) stojí, ale lze o tom jistě diskutovat. Nekorektní, i když jistě pohodlnější, je celou věc popřít.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů