Correlation between universal BCG vaccination policy and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study


(originální a kompletní text je ke stažení zde)


Závěr: Nalezli jsme epidemiologické důkazy naznačující, že určité rozdíly mezi mortalitou a morbiditou u COVID-19 může být vysvětlena politikou daného státu ve smyslu očkování pro TBC (BCG vakcinace). Itálie, kde je úmrtnost na COVID-19 velmi vysoká, nikdy nezavedla plošné očkování proti TBC. Japonsko vykázalo jedny z prvních případů COVID-19, ale udrželo si nízkou úmrtnost, ačkoliv nezavedlo nejpřísnější formy sociální izolace. Japonsko provádí BCG vakcinaci od roku 1947. Írán byl chorobou COVID-19 také silně zasažen a začal s BCG vakcinací teprve v roce 1984, čímž jsou osoby starší 36 let potenciálně nechráněné.

Proč se COVID-19 rozšířil v Číně, která má zavedené BCG očkování od 50. let 20. století? Během Kulturní revoluce (1966-1976) byly totiž programy prevence a léčby TBC opuštěny, nebo oslabeny. Podle našich hypotéz to vytvořilo skupinu vnímavějších jedinců, kteří mohli být nemocí COVID-19 snáze zasaženi. V současné době se situace v Číně nicméně zlepšuje.

Naše data naznačují, že BCG vakcinace může výrazně snížit úmrtnost na COVID-19. Také jsme zjistili, že čím dříve konkrétní země zavedla očkování proti TBC, tím výraznější je snížení počtu úmrtí na milion obyvatel v souladu s myšlenkou, že ochrana starší populace může být rozhodující při snižování úmrtnosti. Neexistuje nicméně důkaz, že by BCG vakcinace seniorů posílila jejich imunitní ochranu, ačkoliv u morčat to platí pro ochranu před bakterií M. tuberculosis.

Očkování proti TBC prokázalo vznik široké ochrany proti virovým infekcím a bakteriálním septickým stavům, což zvyšuje pravděpodobnost, že očkování neovlivňuje samotný COVID-19, ale případné nasedající superinfekce. Zjistili jsme ovšem, že očkování proti TBC je v dané zemi v korelaci s nižším počtem případů COVID-19 a to by naznačovalo, že vakcinaci může vytvořit i určitou ochranu přímo před COVID-19. Široká aplikace BCG vakcíny může snížit počet přenašečů a tím zpomalit, nebo zastavit šíření COVID-19.USA a ostatní státy jako Itálie bez jednotné očkovací politiky, ale s vysokým podílem imigrantů ze zemí s různými očkovacími schématy a očkovacími látkami obsahujícími různé bakteriální kmeny umožňují provedení epidemiologických stdií k určení ideálních vakcinačních schémat a kmenů, které by proti COVID-19 byly nejoptimálnější.

Koralce mezi začátkem BCG vakcinace a ochraně před COVID-19 naznačuje, že BCG očkování by mohlo představovat dlouhodobou ochranu před novým koronavirem. Randomizované studie jsou nicméně nutné ke zjištění, jak rychle se vytvoří imunitní odpověď, která by nositele ochránila. BCG je očkování je v zásadě neškodné a jeho hlavní vedlejší účinek je vznik zánětu v místě aplikace, nicméně je kontraindikované u osob s oslabenou imunitou a u těhotných žen, proto by jeho podávání mělo být spojeno s opatrností.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů