Portální hypertenze označuje závažný stav, kdy je zvýšený tlak ve vrátnicové (portální) žíle. Portální žíla je velice důležitá – nachází se v dutině břišní a vzniká soutokem žil odvádějící krev ze sleziny a ze střev. Krev z portální žíly opak vtéká do jater, kde se vrátnicová žíla rozpadá na malé žilky. V játrech je krev zbavována toxických sloučenin a živin – toxické sloučeniny jsou jaterními buňkami zneškodňovány a živiny jsou zužitkovávány. Následně se pak očištěná krev sbírá do jaterních žil, které vyústí do dolní duté žíly a ta již ústí do pravé poloviny srdce.

 

Příčiny: Proč se tlak krve ve vrátnicové žíle někdy zvyšuje? Většinou je to z důvodu, že cosi brání jejímu toku přes játra. Nejčastější příčinou je jaterní cirhóza, kdy cirhotická tkáň klade velký odpor toku krve. Jaterní cirhóza je nejčastěji způsobená alkoholem, nicméně může mít i jiné příčiny (viz. příslušný text). Relativně častou příčinou u lidí s nemocným srdcem je i pravostranné srdeční selhání. Pokud pravá polovina srdce špatně pumpuje hromadí se před ní v dolní duté žíle krev. Toto hromadění krve se může přenést i do jater a odtud do vrátnicové žíly. I mechanické překážky však mohou způsobit vznik portální hypertenze. Může jít například o stlačení portální žíly blízko uloženým nádorovým procesem (např. nádory jater, nádory žlučníku nebo nádory žlučových cest), nebo vznik krevní sraženiny v portální žíle.

 

Velmi vzácnou příčinou přetlaku portální žíly je tzv. Budd-Chiariho syndrom. Jde o uzávěr jaterních žil, které odvádějí krev do dolní duté žíly. Medikové ho dobře znají z přednášek, ve skutečnosti je jeho výskyt asi 1 ku milionu.

 

 

Projevy: Hromadění krve v portální žíle se zprvu nemusí výrazně projevovat. Jistě, hromadění krve v portální žíle se může přenášet až do žil odvádějících krev ze střev a to s sebou nese různé nespecifické trávící obtíže, jako je nechutenství, pocity plnosti, občasné zvracení, apod.

 

Zásadní problémy jsou ovšem jiné. Krev hromadící se pod tlakem v portální žíle se může začít filtrovat do dutiny břišní. to má pak za následek vznik vody v břiše (tzv. ascites). Kromě toho si krev při nemožnosti průtoku játry hledá jiné cestičky. Těmito cestami jsou různé nouzové boční žilní spojky, které propojují portální systém s dolní dutou žilou. Takovými spojkami jsou například žíly ve stěně jícnu a povrchové žíly břicha. Náhle zvýšený průtok krve těmito žilami způsobuje jejich rozšiřování. V jícnu to vede ke vzniku nebezpečných jícnových varixů a na břiše ke vzniku jasně viditelných namodralých pruhů, které se označují jako Caput Medusae [kaput medúzé] neboli hlava Medúzy. Lékařům totiž připomínaly klubka hadů, které měla na hlavě bájná Medúza.

 

* Pozn: Caput Medusae je vcelku vzácný příznak, viděl jsem ho zatím jen jednou v životě – a to nikoliv v nemocnici, ale čirou náhodou v jedné vesnické hospodě u místního alkoholika.

 

Jicnove varixy - schema

 

Schéma - Velmi zjednodušeně naznačený

směr toku krve u zdravých jater a u cirhózy

(příčina vzniku jícnových varixů)

 

 

Diagnostika: Můžeme různými vyšetřeními určit přítomnost komplikací portální hypertenze (ascites pohledem nebo ještě lépe ultrazvukemjícnové varixy pomocí gastroskopie apod), to jsou však jen nepřímé důkazy. Přesné potvrzení můžeme udělat pomocí ultrazvuku břicha, při kterém zobrazíme portální žílu. Podle její šíře můžeme určit množství krve, které se v ní nachází, a lze i určit průtok krve portální žilou. Přesnější je měření tlakového gradientu v jaterních žilách - toto vyšetření je ovšem invazivní a do jaterních žil se při něm musí zasunout speciální měřící sonda.

 

 

Prevence: Prevence vyplývá z vyvolávajících příčin. Nedokážeme ovlivnit všechny, ale nejčastější příčinu – alkoholizmus do jisté míry ovlivnit lze. Nepít alkohol přes míru a nedopracovat se do stádia jaterní cirhózy je proto nejlepší možnou prevencí.

 

 

Léčba: Léčba je svízelná. Je-li to možné, je nutno odstranit vyvolávajícící příčinu (například operace nádoru stlačujícího vrátnicovou žílu, léčit srdeční selhání, apod.). U alkoholické cirhózy je nutná naprostá abstinence. Kromě toho se používají různé léky snižující tlak v portální žíle (nitráty, některá antihypertenziva ze skupiny beta-blokátorů). Při závažných komplikacích je zde možnost TIPS, při které se propojí portální žíla s dolní dutou žilou speciální trubičkou, která se zavede do jater. TIPS sice spolehlivě odstraní portální hypertenzi, ale má obrovské vedlejší účinky (viz. příslušný článek). Sice zabrání vykrvácení z jícnových varixů, ale prognózu nemocného nezlepší. Definitivním řešením u cirhózy je transplantace jater, která by měla po TIPS následovat, je-li to ovšem u daného pacienta možné.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://my.clevelandclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů