Jícnové varixy jsou označením pro vznik rozšířených žilních pletení ve stěně jícnu. Jde o stav velice nebezpečný, který může dotyčného snadno usmrtit náhle vzniklým krvácením.

 

Příčiny: Typickou příčinou vzniku jícnových varixů je portální hypertenze, což je přetlak ve vrátnicové (portální) žíle. Portální žíla se nachází v břiše a vzniká soutokem žil tekoucích ze střev a ze sleziny. Portální žíla ústí do jater, kam přivádí živiny i toxické sloučeniny vstřebané ze střev. A jak souvisí tato jaterní žíla s jícnem? Poměrně jednoduše – nemůže-li krev protéci z portální žíly do jater, začne si hledat jiné boční cesty. A právě žíly ve stěně jícnu takovou náhradní cestou jsou. Normálně jimi moc krve neprotéká, ale při portální hypertenzi do nich proudí obrovské množství krve, která tak obchází játra.
 

Samotný přetlak v portální žíle vzniká nejčastěji při pokročilé cirhóze jater. Cirhotická jaterní tkáň totiž klade krvi příliš velký odpor a to vede k jejímu hromadění v portální žíle. Podobný stav vznikne při utlačení portální žíly blízce uloženým nádorem (obvykle rakovina jaterrakovina žlučníku, rakovina žlučových cest, apod.) nebo při vzniku krevní sraženiny v portální žíle. Ze všech těchto příčin pochopitelně jasně vede alkoholem navozená cirhóza jaterní tkáně.

 

Jicnove varixy - princip

Schéma - Velmi zjednodušeně naznačený směr toku krve u zdravých jater a u cirhózy

 

 

Projevy: Masivní průtok krve nejsou schopny jícnové žíly dlouhodobě ustát. Začnou se rozšiřovat a vyklenovat do dutiny jícnu. To samo o sobě nebývá spojeno s žádnými zásadními problémy, smrtelně nebezpečnou komplikací je až jejich prasknutí. To se obvykle téměř nedá zastavit a je spojené se zvracením krve (hematemeza) a nálezem černé natrávené krve ve stolici (meléna). Bez lékařské pomoci pacient poměrně rychle vykrvácí pod obrazem šokového stavu.

 

Krvácející varix, který jsem vyfotil.

 

 

Diagnostika: Přítomnost jícnových varixů zjistíme při gastroskopii. Pracovní nástroje gastroskopického přístroje navíc umožňují krvácející varixy zaléčit (viz. dále). Vyšetření funkce jater (jaterní testy) a využití zobrazovacích metod (ultrazvuk břicha) k prohlédnutí jaterní tkáně a portální žíly je stejně podstatné.

 

 

Prevence: Vzhledem k tomu, že v drtivé většině případů jsou jícnové varixy způsobené alkoholickou cirhózou, je nejlepší prevencí pít alkohol střídmě.

 

 

Léčba: Jícnové varixy se léčí jen obtížně. Jsou-li menší, pravidelně se gastroskopicky kontrolují a lékaři podávají léky ze skupiny beta-blokátorů jako prevenci vzniku krvácení. Krvácející jícnové varixy se musí akutně řešit. Pacient ztrácí hodně krve a hrozí rozvoj šokového stavu. Proto je nutné nejprve stabilizovat jeho oběhový systém (infuzní terapie), podat nitrožilně speciální léky stavějící krvácení (např. Remestyp) a pak pomocí gastroskopického přístroje varixy ošetřit.

 

Gastroskopický přístroj umí krvácející žíly podvázat gumovými kroužky (tzv. ligace varixů), nebo jím lze do varixů aplikovat speciální látky, které je zmenší a sníží riziko krvácení (tzv. sklerotizace jícnových varixů). Nejde-li krvácení těmito metodami zastavit, musí se použít speciální balónek, který se gastroskopem zavede do místa varixů a nafoukne. Nafouknutý balónek žíly stlačí a krvácení zastaví.

 

Jak jícnové varixy jednou zakrvácí, je to špatný prognostický znak. I přes ošetření se může krvácení opakovat. Je-li riziko pacienta vyhodnoceno jako příliš velké, může se provést speciální metoda léčby varixů. Označuje se jako TIPS (viz. příslušný článek). Jde o zavedení speciální trubičky do jater, kterou může krev z portální žíly protékat - dochází k výraznému zlepšení portální hypertenze. Žilám v jícnu se uleví a jícnové varixy vymizí. TIPS má ovšem obrovské nežádoucí účinky (může výrazně zhoršit jaterní encefalopatii) a nezlepšuje prognózu nemocných – pouze zabrání smrti na vykrvácení z varixů. Aby měl TIPS skutečný smysl, měl by být následován transplantaci jater, což však není vždy reálné.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů