Portokavální anastomózy jsou žilní spojky mezi portálním a „kaválním“ žilním systémem.

 

Do vena portae ústí zejména žíly z trávicí trubice a žíla ze sleziny (vena lienalis), ostatní žíly v těle ústí do kaválního systému. Důvod je jasný – portální žíla vtéká do jater, kde může být filtrována a zpracována krev z trávicí trubice, která obsahuje vstřebané živiny a toxické látky.

Portální a kavální systémy jsou zdánlivě zcela oddělené, ale ve skutečnosti mezi nimi existují určité žilní spojky (anastomózy). Tyto žíly bývají za normálních okolností naprosto nevýznamné a velmi tenké.

Význam portokaválních anastomóz se objeví ve chvíli, kdy dojde ke zvýšení tlaku v portálním řečišti (portální hypertenze – typicky na podkladě jaterní cirhózy). V takovém případě se snižuje průtok krve játry a nadměrné množství krve začne protékat zmíněnými portokaválními anastomózami, které však na takové množství krve nejsou ideálně stavěné.

 

Hlavní portokavální anastomózy

1. Oblast jícnových žil – Žíly dolního jícnu se vlévají do žaludečních žil (zejména vena gastrica sinistra) a odtud do vena portae. Kromě toho však anastomozují s žilami horního jícnu, které ústí do vena azygos a ta je součástí kaválního systému. Při portální hypertenzi začne jícnovými žilami protékat velké množství krve a vznikají klinicky značně důležité jícnové varixy.

 

2. Oblast pupku – Z kaválních žil tuto oblast drénuje zejména vena epigastrica superior (která anastomozuje s vena epigastrica inferior a superficialis) a ta anastomozuje s menšími paraumbilikálními žilami (venae paraumbilicales), které ústí do portálního řečiště. Při pokročilé portální hypertenzi začne i tudy protékat velké množství krve a žíly v podkoží břicha zmohutní tak, že jsou vidět prostým okem. Toto označujeme jako caput medusae.

 

3. Oblast rekta – Oblast rekta je drénována třemi žilami (venae rectales), které spolu anastomozují. Zatímco horní a střední vena rectalis ústí do portálního řečiště, tak dolní vena rectalis ústí přes další žíly do vena cava inferior. Zvýšený průtok krve těmito anastomozami vede ke vzniku objemných rektálních varixů. Chovají se do určité míry podobně jako vnitřní hemoroidy, ale jsou výrazně objemnější. Naštěstí nemají zdaleka tak velkou tendenci ke krvácení jako jícnové varixy.

 

Pozn: Existují i další portokavální spojky, ty však už nejsou klinicky významné a tak je tu neuvádím.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů