Nález velkého jazyku může být součástí řady chorobných stavů, vrozených i vzniklých za života. Odborně se abnormálně velký jazyk označuje jako makroglosie. Příčin může být celá řada.

 

Příčiny:

1. Vrozené stavy – Řada geneticky podmíněných vrozených poruch a syndromů je spojena s makroglosií. Typický je například Downův syndrom. Může jít buď o skutečně zvětšenou tkáň jazyka, o geneticky dané ukládání různých látek v tkáních těla včetně jazyka (vrozené metabolické choroby), či o vrozené deformace dolní čelisti a dutiny ústní, při kterých je jazyk vystrkován vzhůru, a tím se zdá opticky větší.

 

2. Alergická reakce – Náhlé zvětšení jazyka je nepříjemnou a nebezpečnou formou alergie. Obvykle se jedná o alergii na bodnutí hmyzem (zejm. bodnutí včelou či vosou) nebo o alergii na potraviny. Zvětšení je v tomto případě dáno otokem jazyka.

 

3. Amyloidóza – Toto onemocnění je spojené s ukládáním abnormální bílkoviny (amyloidu) v různých orgánech těla. Zvětšení jazyka není pochopitelně hlavním problémem, poškození srdce, ledvin, plic a dalších životně důležitých orgánů je podstatně nebezpečnější.

 

4. Akromegálie - Jedná se o hormonální onemocnění, při kterém dochází u dospělého člověka v podvěsku mozkovém k nadprodukci tzv. somatotropního hormonu (STH). Tento hormon je zodpovědný za růst tkání. U dítěte by vznikl relativně symetrický nadměrný vzrůst (gigantismus). U dospělého vznikne akromegálie, jejíž podstatou je asymetrické zvětšení některých částí těla, zejména okrajových - jazyk, uši, končetiny, penis apod.

 

5. Rakovina jazyka – Nejedná se o příliš častou formu rakoviny. Více ohroženi jsou kuřáci a lidé s nadměrným příjmem alkoholických nápojů. Tumorózní tkáň může pochopitelně jazyk objemově zvětšit.

 

6. Snížená funkce štítné žlázy – U snížené produkce hormonů štítné žlázy dochází k prosáknutí tkání těla, mimo jiné i jazyka. Výrazně zvětšený jazyk nacházíme u dětí s vrozeně nízkou funkcí štítné žlázy. Dalším příznakem těchto dětí je bohužel značné snížení inteligence (odborně kretenismus).

 

7. Záněty jazyka – Infekční zánět jazyka není až tak častý, může k němu dojít při průniku bakterií povrchovým poraněním (kousnutí se do jazyka). Zánětlivě změněná tkáň je prosáklá, výrazně zarudlá a bolestivá, vyloučit nelze ani vznik hnisavého abscesu. Neinfekční záněty jazyka mohou souviset například s nedostatkem některých živin a vitaminů. Více najdete v příslušném textu.

 

8. Leukémie a lymfomy - U těchto krevních nádorových chorob nelze vyloučit hromadění nádorových bílých krvinek v jazyku, přičemž dochází k jeho zvětšení.

 

Projevy: Zvětšený jazyk může vadit při mluvení, postižený jedinec může huhňat. Výrazný a rychlý otok jazyka při alergické reakci může zúžit dýchací cesty a postižený se může snadno udusit.

 

Diagnostika: Vrozeně velký jazyk u dítěte spadá do kompetence pediatrů, důležité je potvrzení či vyloučení vrozených vývojových vad. Zvětšení jazyku u dospělého jedince bez jasné vyvolávající příčiny může být diagnostickým oříškem. Nejprve by měly být provedeny krevní náběry (krevní obraz, hormony štítné žlázy, parametry zánětu, jako je CRP apod.) a jistě je vhodné nechat pacienta vyšetřit na oddělení ORL (ušní-nosní-krční). V případě trvající nejistoty lze odebrat vzorek tkáně jazyka na histologické vyšetření.


Zdroje
https://rarediseases.info.nih.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů