Ucho je párový smyslový orgán lokalizovaný v oblasti hlavy. Ušní boltec, který vidíme, je ve skutečnosti pouze malou částí tohoto orgánu. Podstatná část ucha se ve skutečnosti vyskytuje v hloubi lebky uvnitř spánkové kosti.

Ucho rozdělujeme na:

Ucho má dvě základní smyslové funkce. Za prvé jde o sluchový orgán, který přijímá zvukové podněty z okolí a mění je na nervové signály směřující do mozku. Za druhé je v jeho vnitřní části přítomno rovnovážné ústrojí, které předává do mozku informace o pohybech hlavy a orientaci v prostoru a tím umožňuje udržovat rovnováhu.

Detailní informace o jednotlivých částech ucha, jejich onemocněních a o příslušných vyšetřovacích možnostech najdete ve výše uvedených třech textech.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů