Fibrin je vláknitá bílkovinná sloučenina, která se váže na trombocyty a tím umožňuje vznik krevních sraženin (trombů). Fibrin vzniká ze sloučeniny fibrinogen na konci tzv. koagulační kaskády, což je složitý děj na sebe navazujících a vzájemně propojených reakcí nutných pro správný průběh srážení krve. V rámci zachování dynamické rovnováhy je vzniklý fibrin v našem organizmu postupně rozkládán pomocí sloučeniny známé jako plazmin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů