Trombolýza je léčebný proces, který má za cíl rozpuštění krevní sraženiny vzniklé v některé cévě (trombus), nebo zanesené do místa uzávěru krevním tokem z jiného místa (embolus). Jde o velice účinnou terapii, která nicméně může mít závažné vedlejší účinky, a proto musí být použití trombolýzy opatrně indikováno.

 

Princip: Při trombolýze je člověku aplikována látka, která přímo rozpouští krevní sraženiny. V dnešní době jde především o podání tzv. rekombinantních aktivátorů plazminogenu. Tyto sloučeniny způsobí aktivaci sloučeniny plazminogen na aktivní plazmin, což je látka zodpovědná v našem těle za rozpouštění krevních sraženin.

Podle způsobu podání rozlišujeme trombolýzu lokální a systémovou. Při lokální trombolýze je nabodnuta céva před krevní sraženinou a do tohoto místa je lék aplikován. Při systémové trombolýze je lék aplikován do jiného místa žilního systému a necháme ho rozšířit po těle.

 

Indikace: Trombolýza se většinou používá v akutních stavech, kdy je nutné sraženinu rozpustit rychle a účinně. Klasickou indikací je nedávno vzniklá ischemická mozková mrtvice, tepenný uzávěr na dolní končetině a klinicky se projevující masivní plicní embolie. V některých případech je možné trombolýzu aplikovat i u rozsáhlých případů hluboké žilní trombózy. Celosvětově je trombolýza používána i u akutních srdečních infarktů, ale v ČR tomu tak není – u nás dáváme přednost koronarografii s angioplastikou.

 

Kontraindikace: Vzhledem k rizikům trombolýzy existují poměrně přesně stanovené absolutní a relativní kontraindikace, tj. situace, v nichž by trombolýza neměla být podávána. Zjednodušeně řečeno řekněme, že velkým problémem jsou nedávné operace (a jiné větší zákroky), nedávná anamnéza prodělané mozkové mrtvice, nedávný těžký úraz hlavy, nedávné nebo akutně probíhající vnitřní krvácení, nádorové onemocnění a další.

 

Nevýhody: Základní nevýhodou trombolýzy je vcelku logicky riziko vzniku krvácení, přičemž největší obavy máme z vnitřního krvácení včetně krvácení do mozku. Tyto komplikace mohou být smrtelné.


Zdroje
https://vascular.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů