Tkáňový aktivátor plazminogenu (t-PA) je protein, který se podílí na rozpouštění krevních sraženin. Enzymaticky je totiž schopen přeměňovat plazminogen na aktivní plazmin, který je schopen štěpit vláknitý fibrin. Štěpení fibrinu narušuje stabilitu krevních sraženin, které pak mohou být dalšími enzymy lépe odstraňovány. Rekombinantně připravený tkáňový aktivátor plazminogenu se používá jako účinná složka některých trombolytik.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů