Prodloužená mícha (medulla oblongata) je nejspodnější část mozku, najdeme ji na dolním konci mozkového kmene. Prodloužená mícha má víceméně trubicovitý tvar, který se směrem vzhůru lehce rozšiřuje. Dole přechází v míchu, nahoře na ni navazuje část mozkového kmene známá jako Varolův most. Vzadu nahoře za prodlouženou míchou je lokalizována dolní část čtvrté mozkové komory s mozkomíšním mokem a dolní část mozečku. Z hlediska kostěné lebky je prodloužená mícha v úzkém kontaktu s otvorem známým jako foramen magnum na spodině lebeční, kterým vystupuje z lebky ven.

 

Funkce a stavba prodloužené míchy

Prodloužená mícha obsahuje velké množství bílé hmoty mozkové, což jsou nervová vlákna. Tato vlákna procházející prodlouženou míchou propojují mozek a míchu a prodloužená mícha je proto důležitým převodním centrem nervových signálů.

Kromě toho jsou však v prodloužené míše přítomny i oblasti s šedou hmotou, což jsou neurony některých důležitých center a neurony jader hlavových nervů. 

Z nervových center najdeme v prodloužené míše část retikulární formace. Ta má celou řadu funkcí, přičemž důležité je zejména dechové centrum, které řídí dýchání. Při poškození tohoto centra dochází k zástavě dechu a ke smrti. Kromě toho je zde vasomotorické centrum regulující tělesnou teplotu a krevní tlak, centra zajišťující bdění a centra zajišťující další mimovolní reflexní děje, jako je například kašelkýchání a zvracení (area postrema).

Z hlavových nervů mají jádra v prodloužené míše nervy IX (nervus glossopharyngeus), X (nervus vagus), XI (nervus accessorius) a XII (nervus hypoglossus). Blíže o funkcích těchto nervů si můžete přečíst v příslušném textu. Velmi zběžně umožňují polykání, funkci hlasivek, slinění, pohyby jazykem a některé pohyby krčních svalů. Speciálně nervus vagus kromě toho rozvádí po většině orgánů těla parasympatickou inervaci.

Schéma - prodloužená mícha zepředu

 

Cévní zásobení prodloužené míchy

Oblast prodloužené míchy je zásobena zejména větvemi z pravé i levé arteria vertebralis a větvemi z arteria basilaris

 

Proč je to důležité?

  • Při vážném poškození prodloužené míchy (např. zlomený vaz) dochází k náhlé smrti vlivem poškození dechového centra. 

  • U méně vážných poškození částí prodloužené míchy se mohou objevit různé příznaky poruch jednotlivých reflexních dějů a příznaky narušení funkce místních hlavových nervů (typicky poruchy polykání, poruchy hlasivek, poruchy artikulace, poruchy hybnosti a citlivosti různých částí těla apod.). Na základě toho vznikají některé specifické neurologické syndromy (typicky např. Wallenbergův syndrom), které však kromě neurologů většina lékařů nezná a přesahují úroveň tohoto textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů