Prodloužená mícha (medulla oblongata) je oblast CNS, kde mícha přechází v mozkový kmen. Je sídlem celé řady reflexů a dějů nezávislých na naší vůli a řídí řadu procesů včetně dýchání, polykání, činnosti srdce a dalších. Těžké poškození prodloužené míchy je proto život ohrožující stav.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů