Hemianopsie je specifický výpadek zorného pole, který postihuje buď pravou, nebo levou polovinu zorného pole. Hemianopsii vzniklou na obou očích rozlišujeme na homonymní (na obou očích je výpadek na stejné straně) a heteronymní (výpadek je na protilehlých stranách). U heteronymní hemianopsie lze ještě rozlišit situaci, kdy vypadnou obě vnitřní poloviny zorného pole (tj. obě směrem ke kořeni nosu), nebo obě zevní poloviny (tj. obě směrem k ušním boltcům).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů