Nádory hypofýzy představují relativně pestrou skupinu nádorů, které sice většinou bývají nezhoubné, ale přesto mohou způsobit řadu obtíží svým růstem a-nebo tvorbou hormonů. Nejprve je nutné si říci několik slov o hypofýzeHypofýza (podvěsek mozkový) je struktura lokalizovaná na spodině lebeční ve žlábku kosti klínové. Hypofýza je tenkou stopkou spojena s hypothalamem. V hypofýze se tvoří řada regulačních hormonů, které ovlivňují významnou část endokrinních žláz v našem těle. Bližší informace o tomto najdete v příslušném textu, zde se spokojme s tvrzením, že hypofýza mimo jiné ovlivňuje funkci štítné žlázynadledvin a pohlavních žláz.

 

Příčiny: Příčina vzniku nádorů hypofýzy není obvykle známá. Některé typy tumorů nicméně mohou mít genetický podklad a vyskytují se u některých forem MEN syndromu.

 

Projevy: Některé drobné tumory hypofýzy se nemusí nijak projevovat a mohou být nalezeny náhodně při vyšetření mozku zobrazovací metodou provedenou z úplně nesouvisejícího důvodu. Řada tumorů se nicméně projevuje. Pokud si nádor zachoval schopnost tvořit určitý hormon, pak vznikají příznaky nadprodukce tohoto hormonu. Jde například o tyto stavy:

 

Ale co pokud nádor žádný hormon netvoří? (což bývá typické např. pro nádor hypofýzy známý jako kraniofaryngeom) V takovém případě se může projevovat svým růstem a útlakem okolních anatomických struktur. Mohou se objevit bolesti hlavy a pak charakteristická porucha zraku. V blízkosti hypofýzy se totiž kříží optické nervy (tzv. chiasma opticum) a růst tumoru může tuto oblast utlačit. Důsledkem je výpadek zorného pole, v učebnicovém případě začíná jako oboustranný výpadek zevních zorných polí obou očí.

 

Diagnostika: Diagnóza může být dosti složitá. Může vycházet z anamnézy příznaků jednotlivých hormonálních poruch nebo z informací o poruchách zraku. Nadprodukce hormonů se dá z zjednodušeně řečeno zjistit některými endokrinologickými vyšetřeními, samotný tumor hypofýzy se dá snadno najít pomocí CT vyšetření nebo magnetické rezonance.

 

Léčba: Toto téma je tak široké, že nejde určit obecný přístup. Terapie je individuální a závisí na věku a celkovém stavu pacienta, velikosti a typu tumoru a existenci nebo neexistenci klinických příznaků. Je-li indikováno odstranění nádoru, je možné volit neurochirurgický zákrok, nebo cílené ozáření nádoru (např. pomocí Leksellova gama nože). V některých případech (např. u prolaktinomu) je dokonce možné podávat léky, které hmotu tumoru zmenší.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů