Leksellův gama nůž je moderní a extrémně drahý přístroj určený zejména k léčbě mozkových nádorů a dalších abnormalit v mozku.

Já osobně jsem měl tu čest na jedné stáži ve 3. ročníku medicíny zavítat do nemocnice Na Homolce, kde nám Leksellův gama nůž ukázali. V té době (cca rok 2007) to byl jeden z asi 200 přístrojů na celém světě – vezměme v úvahu, že celá Čína s miliardou obyvatel měla pouhých 16 gama nožů. Leksellův gama nůž v Praze je a zřejmě i dlouho bude jediný svého druhu v České a Slovenské republice. Ročně ošetří téměř 1000 občanů. Jak funguje a jakým způsobem léčí?

 

Princip: Přístroj je v podstatě radionuklidový zářič, který vysílá velmi silné záření na určitý cíl. Laik si ho může představit jako velmi silný rentgen. Záření vysílané přístrojem je tak silné, že dokáže zahubit buňky a tím například zničit ložisko zhoubného nádoru. Díky této schopnosti se využívá právě v neurochirurgii mozkových nádorů, protože pro normálního operatéra jsou tyto nádory mnohdy prakticky nepřístupné – neurochirurg by nádory sice snadno vyoperoval, ale zničil by přitom pacientovi mozek. Leksellův přístroj nemocného ozařuje a tím pádem de facto „operuje“ zvenčí. Mozek není narušený chirurgickým nástrojem.

Jistě vás napadne otázka – když gama nůž vysílá záření zabíjející nádorové buňky v hloubi mozku, tak proč neusmrtí i okolní mozkové buňky? V tom spočívá genialita nápadu. Přístroj totiž funguje na principu prstence, který obklopuje hlavu pacienta. Po celém obvodu prstence jsou zářiče. Po přesném nastavení cílové plochy začnou zářiče vysílat relativně slabé záření tak, že se paprsky setkají v cílovém ložisku – v tomto místě se energie paprsků sečte a začne být smrtící. Okolní struktury jsou sice ozářeny také, ale malými a relativně neškodnými dávkami.

 

Provedení:

1. Nemocnému se na hlavu velmi pevně nasadí kovová konstrukce, která zafixuje jeho hlavu (aby se vůbec nemohla pohnout) – přesnost je základ. S touto konstrukcí se provede vyšetření mozku nějakou zobrazovací metodou, která ukáže ložisko nádoru a jeho vztah vůči nasazené konstrukci. Takto je možné zcela přesně trojrozměrně popsat oblast nádorového ložiska.

2. Údaje o 3D ploše nádorového ložiska se pak přenesou do počítače gama nože. V tomto počítači se následně toto ložisko naprogramuje jako cílové ložisko pro záření

3. Pacient ulehne do gama nože a jeho prstenec začne cílové ložisko ozařovat. Během této procedury je hlava nemocného opět pevně fixována, aby se nemohla pohnout ani o kousek. Samotné ozařování gama nožem je zcela nebolestivé a trvá většinou několik minut až desítek minut.

 

Použití: Jak už bylo zmíněno výše, ideálním cílem gama nože jsou některé mozkové nádory, ať už primární mozkové nádory, či sekundární mozkové metastázy jiných nádorů. Ničit se jím dají ale i různé mozkové cévní malformace, což jsou abnormální shluky cév, které mohou způsobit náhlé krvácení do mozku.


Zdroje
https://www.elekta.com
https://www.careforthebrain.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů