Magnetická rezonance je moderní zobrazovací metodou, která se stává zajímavou alternativou CT vyšetření.

 

Princip: Vyšetření je zdánlivě podobné CT vyšetření. Pacient se položí na podložku a vjede do tunelu ve vnitřku přístroje. Přístroj pak po určitou dobu snímá konkrétní oblast těla vyšetřovaného a ze získaných dat se vytvoří její obraz, který lékař vidí na obrazovce. Vlastní princip tvorby tohoto obrazu je zcela jiný než u CT. Magnetická rezonance nepracuje s rentgenovým zářením, ale na principu velmi silného magnetického pole, které nám umožní rozlišit a zobrazit jednotlivé tkáně podle různého množství vodíku v nich obsaženého. Je to sice řečeno velice primitivně, ale pro základní pochopení to postačuje.
 

 

Příprava: Na samotné vyšetření není třeba žádné zvláštní přípravy. Je však nutné zajistit, aby pacient neměl v těle žádný magnetický materiál.

 

Význam: Magnetická rezonance má význam ve vyšetřování prakticky všech tkání a orgánů, častá je magnetická rezonance některých orgánů dutiny břišnímozku a páteře. Zatímco CT přístroj dělá snímky velké části těla, u magnetické rezonance se vyšetřuje spíše určité konkrétní místo. Čím větší oblast bychom chtěli zobrazit, tím delší dobu by vyšetření zabralo.

 

Problémy: Pacient nesmí mít v těle žádné kovové magnetické předměty – kardiostimulátory, umělé klouby apod. Dnes se v medicíně stále víc využívá moderních materiálů, které na magnetické pole nereagují, ale všichni pacienti je v sobě zatím rozhodně nemají. Jistě si vzpomeneme na případ, kdy do přístroje magnetické rezonance vjel živý člověk s kardiostimulátorem a vyjelo již jen mrtvé tělo.

Vyšetření trvá poněkud déle než klasické cétéčko, někdy až 30 minut. Po tuto dobu musí pacient ležet v tunelu přístroje, což prakticky vylučuje použití magnetické rezonance u pacientů s klaustrofobií a u malých dětí. V případě nutnosti se může pacient uspat a při vyšetření monitorovat, ale to s sebou nese řadu komplikací. Jistým problémem je i horší dostupnost magnetické rezonance, přístroj rozhodně nemá každá nemocnice. V urgentních situacích se proto dává přednost CT vyšetření.

 

Výhody: Hlavní výhodou magnetické rezonance je nulová zátěž rentgenovým zářením a velmi kvalitní zobrazení měkkých tkání, které v rozlišení přesahuje možnosti CT.


Zdroje
https://www.nibib.nih.gov
https://www.radiologyinfo.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů