Lymfatická soustava je velice pestrý soubor shluků slizniční lymfatické tkáně, lymfatických orgánů a lymfatických cév. Vyskytují se na řadě míst organizmu, vzájemně se dosti odlišují, ale některé vlastnosti mají společné.

 

Rozdělení lymfatických orgánů

Lymfatické tkáně rozdělujeme na primární, sekundární a na lymfatické cévy.

1. Primární lymfatické orgány – Patří mezi ně thymus (brzlík) a kostní dřeň. V kostní dřeni se tvoří prekurzorové buňky T-lymfocytů (thymocyty) a kromě toho zde zrají B-lymfocyty. Thymocyty odtud cestují do thymu, kde se usazují a postupně se z nich složitým procesem s přísnou selekcí vyvíjí zralé funkční T-lymfocyty.

2. Sekundární lymfatické orgány – Mezi sekundární lymfatické orgány patří lymfatické uzliny a slezina a kromě toho lze mezi ně zahrnout tzv. MALT systém (slizniční shluky lymfatické tkáně, příkladem jsou mandle a Peyerovy plaky). Tyto orgány již pracují s vyzrálými lymfocyty, které se v nich mohou aktivovat po styku s příslušnými antigeny za přítomnosti antigen prezentujících buněk.

3. Lymfatické cévy - Rozvádí lymfu po organismu směrem z tkání do krevních žil.  

 

Funkce lymfatického systému

  • Imunitní funkce – Na imunitní funkci se podílí všechny složky imunity. V primárních lymfatických orgánech vznikají a vyzrávají lymfocyty. Zralé lymfocyty pak fungují v sekundárních lymfatických orgánech a MALT systému. Vzájemné vztahy jsou dosti složité, ale v zásadě se po setkání s antigenem B-lymfocyty za účasti antigen prezentujících buněk a T-lymfocytů aktivují na plazmatické buňky a tvoří protilátky zacílené proti tomuto antigenu. Kromě toho část T-lymfocytů působí přímo cytotoxicky proti buňkám nesoucím určité antigeny. Lymfocyty mohou po organizmu dosti volně cestovat soustavou krevních a lymfatických cév, a že po kontaktu s určitým antigenem zůstává určitá část lymfocytů zaměřených proti tomuto antigenu dlouhodobě v organizmu jako tzv. paměťové buňky. Při opakovaném kontaktu s tím samým antigenem vůči němu ihned zahájí imunitní odpověď.

  • Transportní funkce – Tuto funkci mají lymfatické cévy. Transportují lymfu a v ní rozpuštěné látky z tkání do žilního systému, v jejich průběhu je lymfa čištěna od cizorodých částic díky přítomnosti lymfatických uzlin.

  • Krvetvorná funkce – Tvorba krevních buněk a krevních destiček probíhá za normálních okolností u dospělého člověka pouze v kostní dřeni. Výjimečně se může v případě nutnosti objevit ve slezině, thymu (a v játrech).

  • Odbourávání červených krvinek – Toto je speciální funkce sleziny. Staré a tvarově defektní erytrocyty jsou zde odbourávány v červené pulpě (více viz text o slezině).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů