Mandle (tonsilly) jsou součástí lymfatické soustavy, přesněji řečeno je můžeme počítat do MALT systému. Jde vlastně o shluky lymfatické tkáně, které se vyskytují v zadní části dutiny ústní a v nosohltanu. Patří mezi ně:

  • patrová mandle (tonsilla palatina) - párová

  • nosní mandle (tonsilla pharyngea) - nepárová

  • tubární mandle (tonsilla tubaria) - párová

  • jazyková mandle (tonsilla lingualis) – nepárová

 

Struktura tonsil

Mandle jsou kromě nosní mandle kryté vrstevnatým dlaždicovým nerohovějícím epitelem podobně jako zbytek sliznice této oblasti. V jejich hloubi se (podobně jako v lymfatických uzlinách) nacházejí četné lymfatické folikuly s B-lymfocyty. Kromě nich se v okolí nachází T-lymfocyty a antigen prezentující buňky. Aktivované B-lymfocyty produkují protilátky, zejména ze skupiny IgA (slizniční typ). Kromě toho obsahují mandle podpůrné vazivo a jsou bohatě prokrveny.

  • Patrové tonsily jsou lokalizované po obou stranách orofaryngu, jsou kryté pouzdrem a na jejich povrchu se nachází řada slepě zakončených krypt.
  • Jazyková tonsila je poměrně rozsáhlá a nachází se na kořeni jazyka.
  • Nosní mandle je od ostatních poněkud odlišná. Nachází se na stropě nosohltanu, na jejím povrchu je jednovrstevný cylindrický epitel s řasinkami a nejsou v ní přítomné krypty.

 

Význam tonsil

Primárním smyslem tonsil je obranná funkce. Díky jejich lokalizaci na začátku dýchacích cest dochází ke kontaktu tkáně mandlí se škodlivými mikroorganizmy, které mohou být zlikvidovány ještě před vniknutím hlouběji do organizmu. Dochází zde ke klasickým procesům imunitního systému – fagocytóza, prezentace antigenu APC buňkami, aktivace B-lymfocytů, označování a likvidace cílů protilátkami apod.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů