Syndrom slepé kličky se také označuje jako syndrom bakteriálního přerůstání (SIBO – small intestinal bacterial overgrowth) je častý problém, který řeší především gastroenterologové.
 
Podstatou syndromu je soubor příznaků, které vznikají v důsledku průniku bakterií do tenkého střeva. Za normálních okolností je bakterií v tenkém střevě minimum – shora je tenké střevo chráněno před jejich průnikem žaludeční kyselinou, zdola je od tlustého střeva bohatě osídleného bakteriemi odděleno tzv. Bauhinskou chlopní.
 
Příčiny
K vyššímu riziku průniku bakterií do tenkého střeva vede selhání výše zmíněných ochranných mechanizmů. Může jít o důsledek operačních zákroků na střevech, které narušily celistvost Bauhinské chlopně, o snížení tvorby žaludeční kyseliny (některé chronické žaludeční záněty, užívání blokátorů protonové pumpy) a o vznik střevních píštělí propojujících tenké střevo s tlustým střevem. Z celkových příčin se může bakteriální přerůstání logicky častěji objevit u lidí s oslabenou imunitou.


Projevy
Bakterie v tenkém střevě mohou způsobovat různé trávicí obtíže, jako jsou plynatost a bolesti břicha. Důležitý je také fakt, že bakterie mohou narušit metabolizmus a vstřebávání řady sloučenin, což vede k podvýživě a k nedostatku vitaminů. Dojde-li k narušení vstřebávání žlučových kyselin a tuků, objevují se průjmy. Poměrně častá je porucha vstřebávání vitaminu B12, což vede k jeho nedostatku v těle.


Diagnostika
Je nutné znát přítomnost rizikových faktorů pro vznik bakteriálního přerůstání, zejména mít informace o prodělaných břišních operacích. Anatomický stav tenkého střeva (celistvost, přítomnost píštělí, apod.) lze zjistit pomocí enteroklýzy, případně CT-enteroklýzou. Přítomnost bakterií v tenkém střevě lze nepřímo prokázat pomocí dechových testů. Člověk při nich zjednodušeně řečeno vypije roztok se sloučeninou, která je metabolizována bakteriemie ve střevě (např. glukóza, laktulóza) a přístrojem pak monitorujeme přítomnost metabolických produktů této reakce ve vydechovaném vzduchu. U lidí se syndromem bakteriálního přerůstání zjistíme, že tyto produkty vznikají ještě předtím, než trávenina dosáhne tlustého střeva.


Léčba
Základem léčby je vyřešit vyvolávající příčinu, což může být ovšem někdy nemožné. Je nutná dostatečná výživa, chybějící živiny a vitaminy mohou být podávány injekčně. Bakterie v tenkém střevě lze vyhubit některými antibiotiky (např. rifaximin – lék Normix). Pokud ovšem trvají anatomické odchylky, které vedly k syndromu slepé kličky, pak se po čase bakterie do tenkého střeva opět vrátí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů