Syndrom slepé kličky se také označuje jako syndrom bakteriálního přerůstání (SIBO – small intestinal bacterial overgrowth) je častý problém, který řeší především gastroenterologové. Podstatou syndromu je soubor příznaků, které vznikají v důsledku průniku bakterií do tenkého střeva. Za normálních okolností je bakterií v tenkém střevě minimum – shora je tenké střevo chráněno před jejich průnikem žaludeční kyselinou, zdola je od tlustého střeva bohatě osídleného bakteriemi odděleno tzv. Bauhinskou chlopní.

 

Příčiny: K vyššímu riziku průniku bakterií do tenkého střeva vede selhání výše zmíněných ochranných mechanizmů. Může jít o důsledek operačních zákroků na střevech, které narušily celistvost Bauhinské chlopně, o snížení tvorby žaludeční kyseliny (některé chronické žaludeční záněty, užívání blokátorů protonové pumpy) a o vznik střevních píštělí propojujících tenké střevotlustým střevem. Z celkových příčin se může bakteriální přerůstání logicky častěji objevit u lidí s oslabenou imunitou.

 

Projevy: Bakterie v tenkém střevě mohou způsobovat různé trávicí obtíže, jako jsou plynatost a bolesti břicha. Důležitý je také fakt, že bakterie mohou narušit metabolizmus a vstřebávání řady sloučenin, což vede k podvýživě a k nedostatku vitaminů. Dojde-li k narušení vstřebávání žlučových kyselin a tuků, objevují se průjmy. Poměrně častá je porucha vstřebávání vitaminu B12, což vede k jeho nedostatku v těle.

 

Diagnostika: Je nutné znát přítomnost rizikových faktorů pro vznik bakteriálního přerůstání, zejména mít informace o prodělaných břišních operacích. Anatomický stav tenkého střeva (celistvost, přítomnost píštělí apod.) lze zjistit pomocí enteroklýzy, případně CT-enteroklýzou. Přítomnost bakterií v tenkém střevě lze nepřímo prokázat pomocí dechových testů. Člověk při nich zjednodušeně řečeno vypije roztok se sloučeninou, která je metabolizována bakteriemie ve střevě (např. glukóza, laktulóza) a přístrojem pak monitorujeme přítomnost metabolických produktů této reakce ve vydechovaném vzduchu. U lidí se syndromem bakteriálního přerůstání zjistíme, že tyto produkty vznikají ještě předtím, než trávenina dosáhne tlustého střeva.

 

Léčba: Základem léčby je vyřešit vyvolávající příčinu, což může být ovšem někdy nemožné. Je nutná dostatečná výživa, chybějící živiny a vitaminy mohou být podávány injekčně. Bakterie v tenkém střevě lze vyhubit některými antibiotiky (např. rifaximin – lék Normix). Pokud ovšem trvají anatomické odchylky, které vedly k syndromu slepé kličky, pak se po čase bakterie do tenkého střeva opět vrátí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů