Hematologie

Hematologie je 2týdenní předmět. Já ho ještě stážoval v 6. ročníku, ale nyní byl docela logicky přesunut do 5. ročníku jako součást stáží z interny. Výuka probíhá na I. interní klinice, která se nachází ve VFN. Dostanete se tam, když vejdete hlavním vchodem do VFN, zabočíte doprava, projdete na prostranství, kdy přímo před vámi bude II. interní klinika (kardiologie). Vy nicméně zahnete do vchodu napravo (vchod G) a vyjdete do 2. patra. Tam je posluchárna hematologie. První den se myslím začínalo v 8:00, ostatní dny se nejčastěji začínalo v 8:15. Na nástěnce blízko posluchárny se nachází detailní rozpis i se všemi časy. Obecně to probíhá tak, že od 8:15 do 10:30 se konají stáže na odděleních I. interny a na UHKT (oddělení, aferetická jednotka...). Na klinické stáže se musíte sami rozdělit do několika skupin.

Nejčastěji se ovšem od 8:15 do 10:30 konají společné kasuistické semináře v posluchárně – na konkrétních pacientech se probírá problematika hematologických onemocnění. Od 10:45 do cca 13:00 se konají klasické přednášky v posluchárně.

Pozn: Na I. interně dříve nebyla žádná šatna, takže se věci musely nechávat v posluchárně, ale nově už tam velmi malá šatna je (nová doba s sebou nese samá pozitiva).

 

Absence: Za každou stáž a přednášku se sbírají podpisy. Denně tak člověk může získat tři podpisy (1 stáž + 2 přednášky). Obecně se žádná absence netolerovala, ale při závažných situacích, jako je například návštěva lékaře, bylo tolerováno jeho razítko v prezenční listině. Případně byla možná dohoda se sekretářkou.

 

Plášť a přezůvky: Jsou povinné každý den.

 

Verdikt: Není to vůbec špatný předmět, líbila se mi hlavně stáž na oddělení C, kde nás normálně pustili k pacientům a nechali nás vyšetřovat. Je dobré si vyhmátnout splenomegalii a hepatomegalii, která je u hematologických pacientů velmi častá. Přístup vyučujících byl velmi přátelský. 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů