Nechutenství (odborně anorexie) je obecným příznakem, který doprovází celou řadu nemocí, a který může vést k podvýživě. Zejména u starších lidí, kteří tvoří značnou část interních pacientů, se může nechutenství objevit i u mnoha zcela banálních chorob. Je důležité odlišit nechutenství od ztráty chuti jakožto smyslu, kterému jsem věnoval zvláštní článek.

 

Příčiny:

1. Infekční choroby – Prakticky každá infekce (ať již virová, či bakteriální) spojená s horečkami a celkovými projevy je obvykle doprovázena ztrátou chuti k jídlu. Typicky vyvolávají nechutenství infekce postihující trávicí trubici (infekční záněty žaludku a klasická střevní chřipka), kdy je nemocný postižen nevolností a zvracením.

 

2. Nádorová onemocnění – Nádorová onemocnění, kdy dochází ke generalizaci procesu (tj. rozšíření nádoru po těle formou metastáz), jsou téměř vždy spojena se ztrátou na váze a s nechutenstvím.

 

3. Srdeční selhávání – Nechutenství prakticky vždy doprovází selhávání pravé komory srdeční. Narušení funkce pravé poloviny srdce vede k hromadění krve v žilním systému, tedy i v žilách v trávicím traktu. To narušuje vstřebávání živin a výrazně snižuje chuť k jídlu. Odborný termín pro tento stav je kardiální anorexie. Její pokročilé formy mohou nemocného prakticky zdevastovat.


4. Selhávání jater a ledvin – Selhávání těchto orgánů bývá spojeno s hromaděním zplodin metabolizmu v našem těle. Celkové působení těchto látek na mozek mimo jiné snižuje chuť k jídlu.

 

5. Autoimunitní nemoci – Tyto choroby mohou být spojeny se zánětlivými procesy postihujícími celý organizmus. V těle vznikají zánětlivé sloučeniny, jejichž efekt mimo jiné tlumí chuť k jídlu a vede ke snížení tělesné hmotnosti.

 

6. Polypragmázie – Polypragmázie znamená užívání příliš mnoha léků. Jedná se o čím dál častější problém moderní interní medicíny, kdy u polymorbidního pacienta pokročilého věku léčíme narůstající řadu stesků stále větším množstvím léků. Vzájemné působení mezi 10 a více léky je nicméně zcela nevyzpytatelné a vede k pocitům nevolnosti a nechutenství. Nakonec je potřeba lékař s odvahou, který rozetne gordický uzel a řadu léků prostě vysadí (někdy včetně těch teoreticky doporučovaných, ale nikoliv životně důležitých).

 

7. Onemocnění trávicího traktu – Do této velmi široké skupiny nemocí se řadí nejrůznější nemoci trávicí trubice (jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo) a slinivky břišní. Poměrně uspokojivý přehled těchto stavů najdete v článku o bolestech břicha. Prakticky všechny příčiny bolestí břicha jsou zároveň spojeny se sníženou chutí k jídlu.

 

8. Psychika – Psychická rozlada může být spojena se ztrátou chuti k jídlu. Prim hrají depresivní a úzkostné stavy, typické zejména u žen vyššího věku. U starých pacientů v pokročilém věku (který je ostatně sám o sobě původcem snížené chuti k jídlu) v celé řadě případů nastupuje demence, která k nechutenství přispívá také. U mladých dívek a žen je nechutenství nejčastěji spojeno s mentální anorexií. Ačkoliv se z pohledu internisty nejedná o onemocnění svou podstatou až tak zajímavé, je velmi nebezpečné a usmrtit může nemocnou úplně stejně jako jakákoliv organická porucha.

 

Diagnostika: Vyšetřovat příznak, jako je nechutenství, je velice svízelné. Vzhledem k obrovskému množství možných příčin je nutné začít zeširoka. Anamnéza by se měla soustředit na další choroby, se kterými se nemocný léčí a na léky, které užívá. Podstatné je zeptat se na jakékoliv další příznaky, z nichž velký význam mají příznaky nádorových onemocnění. I fyzikální vyšetření je spíše obecné, těžko budeme hledat jednu konkrétní příčinu. Jistě lze bez obav prohlásit, že důraz by měl být kladen zejména na vyšetření břicha, jeho bolestivost apod.

Z krevních náběrů je jistě důležité vyšetřit základní hodnoty, zejména ledvinné parametry a jaterní testy. O nejrůznějších zánětlivých procesech se nejsnadněji přesvědčíme vyšetřením sloučeniny CRP, či ze zvýšené sedimentace.

Ze zobrazovacích metod lze jistě použít alespoň ty nejzákladnější, mezi které patří rentgen plicultrazvuk břicha. Přesnější zhodnocení srdeční funkce nám umožní ECHO srdce a detailnější informace o organických poruchách trávicího traktu nám poskytne gastroskopie a kolonoskopie. Další cílení vyšetření je vhodné až podle podezření, které získáme z výše uvedených diagnostických postupů.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů