Chudokrevnost neboli anémie je situace, kdy poklesne počet červených krvinek a množství hemoglobinu v krevním oběhu pod normální hranici. Příčin tohoto stavu může být celá řada, i když nejčastější je zřejmě chudokrevnost z nedostatku železa. Projevy anémie jsou pestré. I nekomplikovaná chudokrevnost může výrazně zhoršit kvalitu života, což je dobré si uvědomit. Někdy je navíc anémie spojená s jiným závažným onemocněním.

Na úvod je nutné vědět něco o červených krvinkách neboli erytrocytech. Jedná se o bezjaderné buňky, které se tvoří v kostní dřeni. Žijí asi 120 dnů a obsahují pro náš život nepostradatelnou sloučeninu – hemoglobin. Hemoglobin je substance schopná vázat kyslík a oxid uhličitý. Z toho plyne funkce erytrocytů. Díky hemoglobinu nesou kyslík z plicního řečiště do tkání. Kyslík se tam z erytrocytů uvolní a spotřebovává v metabolismu tkání. Z tkání do plic odvádí erytrocyty oxid uhličitý, který plícemi vydýcháme. Význam má fakt, že zásadní složkou hemoglobinu je molekula železa. 

 

Příčiny: Je jich mnoho a dělit anémie podle příčin není skutečně žádná legrace. Přesto bych se o to alespoň zběžně pokusil.

1. Anémie ze snížené tvorby krvinek v kostní dřeni

a) Aplastická anémie - Toto je celá skupina vrozených i získaných anémií, které mají jeden společný rys – v kostní dřeni se zastaví produkce erytrocytů, a často i ostatních krevních elementů. Chudokrevnost patří mezi důležité příznaky nemoci, objevují se i příznaky nedostatku bílých krvinek (oslabená imunita a časté infekce) a krevních destiček (krácivé stavy).

b) Anémie z nedostatku železa - Toto je asi nejčastější příčina chudokrevnosti, vyšší tendenci k ní mají bezesporu ženy (menstruační krvácení).

c) Anémie u chronických onemocnění - U mnoha chronických chorob včetně nádorových onemocnění se objeví chudokrevnost. Je velmi podobná anémii z nedostatku železa. V tomto případě má sice tělo železa dostatek, ale „uzamyká“ ho ve svých buňkách. Je to proto, aby se železo nedostalo do špatných rukou. Takové chronické infekce a nádory totiž železo potřebují ke svému růstu. Jako vedlejší efekt bude ovšem postižena i tvorba hemoglobinu a tím i erytrocytů.

d) Anémie z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové - Je častá u alkoholiků, ale i u lidí, kteří mají problém se vstřebáváním vitaminu B12 do těla. Pokud souvisí s chronickým zánětem žaludku, označuje se jako perniciózní anemie.

e) Nedostatek erytropoetinu - Nedostatek hormonu erytropoetinu je typický zejména pro chronické selhání ledvin. Erytropoetin je důležitý pro stimulaci tborby čevených krivnek a při jeho nedostatku proto vzniká chudokrevnost.

 

2. Anémie při napadení kostní dřeně jinou nemocí

Sem patří klasicky situace, kdy je kostní dřeň napadena nádorem. Může se jednat o metastázy klasických nádorů (například rakovina plic a jiné) i o hematologické nádory (leukémie, lymfomy, mnohočetný myelom). Někdy vznikne obraz podobný aplastické anémii, kdy krevní buňky přestanou vznikat. Hlavně u hematologických nádorů se naopak krevní buňky začnou vyrábět ve velkém počtu, ale jsou špatně funkční, nebo nefunkční. Opět se tedy rozvinou příznaky z jejich nedostatku.

 

3. Anémie ze zvýšených ztrát krvinek

Sem patří všechny situace, kdy se krvinky rozpadají, nebo se ztrácejí z našeho těla u chronických ztrát krve. Příčin je celá řada a já uvedu jen některé.

a) Autoimunitní hemolytická anemie - Řadí se mezi autoimunitní nemoci. V našem těle začne náš vlastní imunitní systém tvořit protilátky, které začnou ničit naše červené krvinky. Výsledkem je jejich rozpad a vznik anémie, pokud naše tělo nedokáže dostatečně rychle tyto ztráty nahradit tvorbou nových krvinek.

b) Srpkovitá anémie - I zde dochází k rozpadu červených krvinek. Je to dáno přítomností abnormálního hemoglobinu v erytrocytech. Tyto erytrocyty mají srpkovitý tvar, nejsou tak pružné a při průchodu malými cévami se poškozují a rychleji rozpadají. Problém je na rozdíl od autoimunitní hemolytické anémie přímo v červených krvinkách.

c) Talasémie - Jedná se o skupinu chorob, které jsou geneticky podmíněné. V jejich důsledku se tvoří menší množství některé ze složek krevního barviva hemoglobinu a v důsledku se zhoršuje přežívání červených krvinek a zvyšuje se jejich rozpad. Více viz. příslušný text.

d) Dědičná sférocytóza - Toto je vzácné vrozené geneticky podmíněné onemocnění, které se projevuje deformacemi červených krvinek, které se snadněji rozpadají.

e) Anémie z chronických ztrát krve - Pokud dlouhodobě ztrácíme červené krvinky v množství, které naše tělo nestíhá nahradit, povede to přirozeně k postupné anemizaci nemocného. Klasickým příkladem je rakovina tlustého střeva, která se často projevuje krvácením do střeva a příznaky chudokrevnosti. Podobně je tomu i u nadměrného menstruačního krvácení. Vzhledem k tomu, že naše tělo je schopné tvorbu krvinek dost vybičovat, stane se hlavním problémem nedostatek železa, které spolu s krvinkami ztrácíme. Proto můžeme tuto skupinu anémií zařazovat i do skupiny anémie z nedostatku železa.

 

Projevy: Chudokrevnost se projevuje několika základními příznaky. Většina jich souvisí se sníženou kapacitou krve pro dýchací plyny. Klasickými příznaky jsou slabost a únava. Svaly našeho těla nemají dost kyslíku, a proto se rychleji unaví. I mozek může trpět nedostatkem kyslíku, člověk omdlévá nebo se mu často motá hlava. Méně červených krvinek a hemoglobinu v cévách se projeví bledostí kůže a hlavně sliznic. Patrné je to hlavně na spojivkách. U normálního člověka jsou růžové, u anemického pacienta budou bílé.

Chudokrevný člověk se při námaze začne zadýchávat a je dušný. Mohlo by se až zdát, že má nějakou plicní nemoc. Jeho plíce jsou však v pořádku, jen se snaží rychleji dýchat, aby okysličily krev. Bez dostatečného množství hemoglobinu v krvi to samozřejmě nemá žádoucí efekt. Chudokrevnému člověku také častěji buší srdce, protože se snaží přečerpat větší objem krve. Chudokrevní lidé bývají také častěji zimomřiví. Celkově soubor výše zmíněných příznaků u chudokrevnosti shrnujeme pod pojmem anemický syndrom.

 

Diagnostika: U všech anémií se provede odběr krve a vyšetření. Zjišťujeme počet červených krvinek a množství hemoglobinu ve vzorku. Tím vlastně můžeme stanovit nebo vyloučit anémii. Kromě toho zjišťujeme koncentraci železa, proteinu feritinu (určuje množství zásobního železa v buňkách) a nasycení proteinu transferinu železem. Transferin totiž umí železo přenášet v krvi. Konkrétní postupy si přečtěte v textech o jednotlivých typech anémií. Zdůraznit bych chtěl jen to, že kromě samotného průkazu anémie musíme zjistit i její příčinu, a to může být provedeno řadou metod od sternální punkce přes trepanobiopsii až po endoskopické vyšetření trávicího traktu (gastroskopie, kolonoskopie). Pochopitelně se v jejich výběru řídíme diagnostickou rozvahou. O jednotlivých diagnostických postupech si přečtěte v textech o jednotlivých typech anemie.

 

Léčba: Léčba samozřejmě závisí na vyvolávající příčině. Někdy dodáme železo, někdy léčíme nádor, někdy tlumíme imunitu a tak podobně. Vše najdete v textech o jednotlivých typech anémií. Pro všechny typy anémií je ale společné, že těžkou chudokrevnost, která člověka ohrožuje na životě, můžeme léčit transfuzí krve. Když člověk nemá vlastní krvinky s hemoglobinem, dodáme mu je v transfuzi.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů