Chudokrevnost neboli anemie je situace, kdy poklesne počet červených krvinek a množství hemoglobinu v krevním oběhu pod normální hranici. Příčin tohoto stavu může být celá řada, i když nejčastější je zřejmě chudokrevnost z nedostatku železa. Projevy anémie jsou pestré. I nekomplikovaná chudokrevnost může výrazně zhoršit kvalitu života, což je dobré si uvědomit. Někdy je navíc anemie spojená s jiným závažným onemocněním.

Na úvod je nutné vědět něco o červených krvinkách (erytrocytech). Jedná se o bezjaderné buňky, které se tvoří v kostní dřeni. Žijí asi 120 dnů a obsahují pro náš život nepostradatelnou sloučeninu – hemoglobin. Hemoglobin je substance schopná vázat kyslík a oxid uhličitý. Z toho plyne funkce erytrocytů. Díky hemoglobinu nesou kyslík z plicního řečiště do tkání. Kyslík se tam z erytrocytů uvolní a spotřebovává v metabolismu tkání. Z tkání do plic odvádí erytrocyty oxid uhličitý, který plícemi vydýcháme. Význam má fakt, že zásadní složkou hemoglobinu je molekula železa. 

 

Příčiny: Je jich mnoho a dělit anémie podle příčin není skutečně žádná legrace. Přesto bych se o to alespoň zběžně pokusil.

 

1. Anémie ze snížené tvorby krvinek v kostní dřeni

a) Aplastická anémie - Toto je celá skupina vrozených i získaných anemií, které mají jeden společný rys – v kostní dřeni se zastaví produkce erytrocytů, a často i ostatních krevních elementů. Chudokrevnost patří mezi důležité příznaky nemoci, objevují se i příznaky nedostatku bílých krvinek (oslabená imunita a časté infekce) a krevních destiček (krvácivé stavy).

b) Anémie z nedostatku železa - Toto je asi nejčastější příčina chudokrevnosti, vyšší tendenci k ní mají bezesporu ženy (menstruační krvácení).

c) Anemie u chronických onemocnění - U mnoha chronických chorob včetně nádorových onemocnění se objeví chudokrevnost. Je velmi podobná anemii z nedostatku železa. V tomto případě má sice tělo železa dostatek, ale „uzamyká“ ho ve svých buňkách. Je to proto, aby se železo nedostalo do špatných rukou. Takové chronické infekce a nádory totiž železo potřebují ke svému růstu. Jako vedlejší efekt bude ovšem postižena i tvorba hemoglobinu a tím i erytrocytů.

d) Anémie z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové - Je častá u alkoholiků, ale i u lidí, kteří mají problém se vstřebáváním vitaminu B12 do těla. Pokud souvisí s chronickým zánětem žaludku, označuje se jako perniciózní anemie.

e) Nedostatek erytropoetinu - Nedostatek hormonu erytropoetinu je typický zejména pro chronické selhání ledvin. Erytropoetin je důležitý pro stimulaci tvorby červených krvinek a při jeho nedostatku proto vzniká chudokrevnost.

 

2. Anémie při napadení kostní dřeně jinou nemocí

Sem patří klasicky situace, kdy je kostní dřeň napadena nádorem. Může se jednat o metastázy klasických nádorů, ale spíše jde o hematologické nádory (leukémie, lymfomy, mnohočetný myelom). Někdy vznikne obraz podobný aplastické anémii, kdy krevní buňky přestanou vznikat. Hlavně u hematologických nádorů se naopak krevní buňky začnou vyrábět ve velkém počtu, ale jsou špatně funkční, nebo nefunkční. Opět se tedy rozvinou příznaky z jejich nedostatku.

 

3. Anémie ze zvýšených ztrát krvinek

Sem patří všechny situace, kdy se krvinky rozpadají, nebo se ztrácejí z našeho těla u chronických ztrát krve. Příčin je celá řada a já uvedu jen některé.

a) Autoimunitní hemolytická anemie - Řadí se mezi autoimunitní nemoci. V našem těle začne náš vlastní imunitní systém tvořit protilátky, které začnou ničit naše červené krvinky. Výsledkem je jejich rozpad a vznik anemie, pokud naše tělo nedokáže dostatečně rychle tyto ztráty nahradit tvorbou nových krvinek.

b) Srpkovitá anémie - I zde dochází k rozpadu červených krvinek. Je to dáno přítomností abnormálního hemoglobinuerytrocytech. Tyto erytrocyty mají srpkovitý tvar, nejsou tak pružné a při průchodu malými cévami se poškozují a rychleji rozpadají. Problém je na rozdíl od autoimunitní hemolytické anémie přímo v červených krvinkách.

c) Talasémie - Jedná se o skupinu chorob, které jsou geneticky podmíněné. V jejich důsledku se tvoří menší množství některé ze složek krevního barviva hemoglobinu a v důsledku se zhoršuje přežívání červených krvinek a zvyšuje se jejich rozpad. Více viz příslušný text.

d) Dědičná sférocytóza - Toto je vzácné vrozené geneticky podmíněné onemocnění, které se projevuje deformacemi červených krvinek, které se snadněji rozpadají.

e) Anémie z chronických ztrát krve - Pokud dlouhodobě ztrácíme červené krvinky v množství, které naše tělo nestíhá nahradit, povede to přirozeně k postupné anemizaci nemocného. Klasickým příkladem je rakovina tlustého střeva, která se často projevuje krvácením do střeva a příznaky chudokrevnosti. Podobně je tomu i u nadměrného menstruačního krvácení. Vzhledem k tomu, že naše tělo je schopné tvorbu krvinek dost vybičovat, stane se hlavním problémem nedostatek železa, které spolu s krvinkami ztrácíme. Proto můžeme tuto skupinu anemií zařazovat i do skupiny anemie z nedostatku železa.

 

Projevy: Chudokrevnost se projevuje několika základními příznaky. Většina jich souvisí se sníženou kapacitou krve pro dýchací plyny. Klasickými příznaky jsou slabost a únava. Svaly našeho těla nemají dost kyslíku, a proto se rychleji unaví. I mozek může trpět nedostatkem kyslíku, člověk omdlévá nebo se mu často motá hlava. Méně červených krvinek a hemoglobinu v cévách se projeví bledostí kůže a hlavně sliznic. Patrné je to hlavně na spojivkách očí. U normálního člověka jsou růžové, u anemického pacienta budou bílé.

Chudokrevný člověk se při námaze začne zadýchávat a je dušný. Mohlo by se až zdát, že má nějakou plicní nemoc. Jeho plíce jsou však v pořádku, jen se snaží rychleji dýchat, aby okysličily krev. Bez dostatečného množství hemoglobinu v krvi to samozřejmě nemá žádoucí efekt. Chudokrevnému člověku také častěji buší srdce, protože se snaží přečerpat větší objem krve. Chudokrevní lidé bývají také častěji zimomřiví. Celkově soubor výše zmíněných příznaků u chudokrevnosti shrnujeme pod pojmem anemický syndrom.

 

Diagnostika: U všech anémií se provede odběr krve a vyšetření. Zjišťujeme počet červených krvinek a množství hemoglobinu ve vzorku. Tím vlastně můžeme stanovit nebo vyloučit anémii. Kromě toho zjišťujeme koncentraci železa, proteinu ferritinu (určuje množství zásobního železa v buňkách) a nasycení proteinu transferinu železem. Transferin totiž umí železo přenášet v krvi. Konkrétní postupy si přečtěte v textech o jednotlivých typech anémií. Zdůraznit bych chtěl jen to, že kromě samotného průkazu anémie musíme zjistit i její příčinu, a to může být provedeno řadou metod od sternální punkce přes trepanobiopsii až po endoskopické vyšetření trávicího traktu (gastroskopie, kolonoskopie). Pochopitelně se v jejich výběru řídíme diagnostickou rozvahou. O jednotlivých diagnostických postupech si přečtěte v textech o jednotlivých typech anemie.

 

Léčba: Léčba samozřejmě závisí na vyvolávající příčině. Někdy dodáme železo, někdy léčíme nádor, někdy tlumíme imunitu a tak podobně. Vše najdete v textech o jednotlivých typech anemií. Pro všechny typy anemií je ale společné, že těžkou chudokrevnost, která člověka ohrožuje na životě, můžeme léčit transfuzí krve. Když člověk nemá vlastní červené krvinkyhemoglobinem, dodáme mu je v transfuzi.

 

Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů