Biochemie (1. paralelka / 2. paralelka) (ZS i LS)

 

Biochemie I.paralelka

Aktualizace 2022 od M.S.

Biochemie je jedním ze dvou hlavních předmětů v druhém ročníku. Vyučuje se oba semestry, a to ve formě přednášek, seminářů a praktických cvičení.

Zimní semestr se nese v duchu anorganické a organické chemie, na praktikách se provádějí nějaké důkazy iontů, reakce, a tak podobně. Není to moc záživné, ale ani těžké. V závěru semestru se dělá molekulární biologie, kde si izolujete i své vlastní DNA. Na seminářích se dělá nejdřív obecná chemie a výpočty, ze kterých se píše někdy v půlce semestru souhrnný test, potom organika, ze které se test píše těsně před Vánoci. Výhodou je, že v lednu už výuka nepokračuje, což znamená čas navíc na učení genetiky.

Letní semestr je mnohem zajímavější než ten zimní, a to především proto, že se na praktikách probírá v podstatě jen klinická biochemie, od stanovování glykémie, přes koncentrace železa až po žlučová barviva v krvi. Je docela zábava se na to učit. Na seminářích a přednáškách se konečně dělá biochemie, která je také tématem dvou souhrnných testů (nejdřív sacharidy, potom lipidy a aminokyseliny).

Zápočet je v obou semestrech shodný, potřeba je šedesáti procentní průměr ze všech testíků, které se píšou každý týden na praktikách, napsané všechny souhrnné testy, taktéž na 60 %, a maximálně tři absence. V letním semestru je navíc tzv. „Praktický zápočtový test“, což je vlastně zápočtové zkoušení, které se skládá z ústní části, ve které si vylosujete dvě otázky asi z 30, a praktické, která je vlastně provedení jednoho z pokusů, který se dělal v letním semestru na praktikách.

Zkouška se skládá ze zkouškového testu a z ústní části, které se konají v rozdílné dny. Test se týká všeho, co se přes rok dělalo na seminářích a na přednáškách, a je docela dost těžký. Na stránkách ústavu se dá najít modelový test, který je strukturou docela podobný tomu skutečnému. Potěšující je hranice úspěšnosti, která činí příjemných 57 %. Výsledky přijdou do 2-3 hodin mailem, a ti úspěšní pokračují další den (nebo i klidně o dva dny později) na ústní část. Zkoušející se tahají z pytlíčku, otázky jsou seřazeny do kvadripletů, podobně jako na anatomii.

Závěrem lze říci, že jde o povedený a zajímavý předmět, který vás navíc opravdu donutí se přes rok učit. Látky je hodně a učení na zkoušku není vůbec lehké, ale co se týče samotné zkoušky, ta mi osobně přišla jako vůbec nejpříjemnější v dosavadním studiu, a pokud vím, tak na mém termínu jsme uspěli všichni. Jediné, co bych vytknul, je zkouškový test, který se mi zdál docela zbytečný.

 

Aktualizace 2015

V zimním semestru je třeba získat průměrně ze všech testů 60%, nicméně minimálně musí být 40% z každého testu, pokud má student méně než 40%, musí test opakovat, i kdyby ze všech ostatních měl 100% (nevím nakolik to záleží na domluvě s kroužkovým asistentem). V letním semestru opět celkově 60%, ale už zde neplatí minimum 40%. Dále je potřeba k získání zápočtu absolvovat ústní zkoušení u kroužkového asistenta-tahá se po 2 otázkách, které se týkají teorie k praktikům, pak je třeba absolvovat praktickou část zápočtu (ve 14.týdnu), která by se měla skládat především z vyšetření moči. Na seminářích, které se konají každý týden, se dvakrát za semestr píší "Zápočtové testy", které připravuje a hodnotí kroužkový asistent. Co se týče absencí, jsou povoleny celkem 3 a platí dohromady jak pro praktika, tak pro semináře.

 

Můj původní text

Předmět je v prvním semestru klasicky rozdělen na přednášky, cvičení a jednou za 14 dní tzv. seminář na kterém se píší testy. Píše se 7 testů jejich náplň je popsána ve vyhláškách na stránce ústavu. Samotný test, jeho hodnocení, opravu a samozřejmě i možnost nahrazení je více méně v rukou jednotlivých asistentů. Takže občas získat potřebných 60% může být náročné. Kdo nezíská potřebné body píše opakovací test ze všeho celkem 3 pokusy. Přednášky některé byly dobré a člověk to pochopil (Dr.Vejražka, Dr.Fialová, Doc.Malbohan) a na některých se doslova usínalo, materiály z přednášek se na internet nedávají jen některé a to ještě bez obrázků.

Praktika v době, kdy nejsou v provozu laborky, jsou teoretické takže je to taková delší přednáška až budou laborky bude se asi více praktikovat. Takže požadavky na zápočet – prezence, testy na 60%

V druhém semestru se píší jen 4 testy a zbylé semináře si studenti sami či ve dvojicích připraví prezentaci na některé z vyvěšených témat opět na vyhlášce. Letos se byla 3 praktika ze kterých se odevzdávaly protokoly. Požadavky na zápočet – prezence, testy na 60% , schválené protokoly, prezentace a splnění zápočtového přezkoušení. Jeho obtížnost se liší podle vašeho asistenta. Kolega Tomáš P. Mirchi moc hezky zpracoval kompilát všech pokusů, které je potřeba znát k praktické částí zápočtu (ke stažení zde).

 

Zkouška: Před zkouškou je test, který je nutné splnit na 8 bodů z 15). Struktura tohoto testu je pevně daná - 4 otázky jsou z výpočtů, 2 anorganika, zbytek jsou reakční schémata, poznávačka chemického vzorce a jedna teoretická otázka.

U ústní zkoušky jsou otázky dělené do 4 skupin, z nichž se tahá po jedné. Každá otázka obsahuje podotázky, které je nutné zodpovědět, a které přesně vymezují rozsah otázky.

 

Verdikt: Rozhodně tento předmět nepodceňovat. Látky je hodně a testy také nejsou primitivní.

 

Biochemie 2. paralelka

Aktualizace 2013 - text od kolegy Ondřeje Přímana:
Biochemie je jeden ze dvou stěžejních předmětů druháku. Já jsem z něj měl velký respekt, neboť chemie mi nikdy nepřirostla k srdci. Výuka probíhá formou nepovinných přednášek (2x týdně) a povinných praktik(1x týdně), plus jednou za 14 dní seminář, taktéž povinný.

Přednášky - byl jsem na nich asi 2x. I když jsem nechtěl chemii podcenit, na přednáškách jsem se nudil a to, co se přednášelo, jsem si doma přečetl a naučil jednou tak rychleji. Postupem času návštěvnost přednášek upadala.

Praktika - jsou povinná a to tak, že hodně. Musí být dodržena 100% docházka, a pokud někdo chybí, musí donést potvrzení od lékaře. Což ovšem můžete taktéž udělat pouze jednou. Pokud nedorazíte na vaše praktika, musíte si je nahradit s jiným kruhem. Jak pravila paní asistentka Stříbrná : ,, Pokud neležíte doma v horečkách, není důvod, proč byste tu neměli být.‘‘ V hodinách se provádějí různé pokusy. Někdy nudné, jindy zábavnější. Přibližně každé dva týdny se píše test. Obtížnost závisí na tom, kdo test sestavuje. Doporučuji si pokaždé shánět informace o tom, co bylo v testech ve dnech před vašimi praktiky. Otázky sice nejsou stejné, ale získáte přibližný přehled toho, co po vás budou chtít. Na testy se vyplatí dobře připravovat. Ulehčí vám to následnou přípravu ke zkoušce. Jinak se pak budete proklínat, že jste se to nenaučili, když na to byl čas. Za test můžete dostat maximálně 9 bodů. Na konci semestru se všechny body sečtou a musíte mít splněnou hranici 60%. Pokud se to nepovede, budete odsouzeni k zápočtovému testu. Zápočtový test by se měl skládat z látky celého semestru, informací získaných na seminářích a výpočtů. Napsat se určitě dá, ale když se musíte učit Genetiku, není na to příliš čas. Ještě zde můžeme pozorovat přežitek systému, kterým se výuka hodnotila dříve, čili systém plusek a mínusek. Vedoucí praktik může vás může obcházet a v průbehu se ptát, co to vlastně děláte a může po vás chtít znalosti onoho tématu. Nevím snad o nikom, kdo by získal mínus. Občas nějaký aktivista získá plus. Někdy se pluska můžou hodit. Hlavně ve chvíli, kdy vám k udělení zápočtu chybí třeba 1 bod. Pokud máte alespoň 2 pluska, onen bod vám milostivě odpustí a zapíší vám zápočet. Je to složitý a život obtěžující systém.

Semináře – konají se jednou za 14 dní ve velké posluchárně. Témata seminářů a seznam vyučujících je sepsán v sylabu. Vždy záleží na přednášejícím. Někteří to berou spíše formou přednášek, někteří si vás rádi vychutnají a dokážou ponížit, pokud zrovna nevíte odpověď. Nemá se tím ale cenu stresovat. Stejně si vás nikdo nebude pamatovat. Občas je možnost vytvořit krátkou prezentaci a tím získat plusko. Nás kluky to nikdy nebralo a za celý rok nebyla prezentace, kterou by dělal kluk. Některé slečny ovšem honba za pluskem přiměla i k tomu, aby si prezentaci připravily.

Zápočet: Někdy k němu vede trnitá cesta plná překážek, ale při troše snahy ho lze v obou semestrech získat.

Zkouška: Je dobré si dopředu vyjasnit, kterou zkoušku chcete udělat jako první. Jestli fyziologii, nebo chemii. 4 týdny zkouškového utečou jako nic a pak se může stát, že v červenci zjistíte, že jste vlastně z jednoho předmětu nebyli ani na prvním pokusu. Nám se doporučovalo jít nejprve na chemii a pak na fyziologii, že prý když se naučíme chemii, budeme umět půlku fyziologie. No, upřímně nevím, jestli tomu tak opravdu je. Je to na vás. Já zkusil variantu první chemie a domnívám se, že se to dá v klidu udělat i opačně. I když ten základ z chemie se mi při učení fyziologie hodil, to nemůžu zapřít. Začněte se učit včas a jděte na první termín buď na předtermín nebo hned první týden. Pokud půjdete na první termín až druhý týden, budete mít pak málo času se připravit na druhou zkoušku. Samotná zkouška pak obnáší ústní zkoušení ze 4 témat. Kvadruplety jsou sestavovány tak, že si vždy vytáhnete například číslo 13 a ze všech čtyř tematických okruhů dostanete 13.otázku v pořadí. Zkoušení často záleží na náladě zkoušejícího, ale myslím, že člověk s přehledem, na kterém zkoušející pozná, že chápe různé spojitosti, by neměl mít problém zkoušku složit. Ale může se stát, že se zaseknete na nějaké otázce a pak vás holt čeká opakování.

Verdikt: Předmět je to zajímavý, ale nejsem ještě schopen zhodnotit, jaký pro mě bude mít v praxi význam.

 

Můj původní text

Za nás to byl velmi obtížný předmět, který trval 2 roky (celý první a druhý ročník). Existují dva ústavy (1 pro každou paralelku), já navštěvoval ústav Biochemie a experimentální onkologie určený druhé paralelce. Přednostou ústavu je nyní pan profesor Šedo, jehož vládu jsem já osobně nezažil a tak nevím, jak situace na ústavu vypadá. Co si pana profesora pamatuju, tak byl sice trochu přísný, ale docela férový.

 

Materiály: Přidávám některá zpracovaná témata z biochemie od  Michaely Staré. Nevím nicméně, pro kterou paralelku jsou určené. Dále si pak můžete stáhnout kompletní vypracované otázky od Ondřeje Přímana - chemie otázky I, chemie otázky II, chemie otázky III a chemie otázky IV. Ke stáhnutí dávám i soubor testů z chemie (zip) a kromě toho zvlášť jeden test ze zimního semestru (nešel zkomprimovat).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů