Skip to main content

Leukocyt

Leukocyt je odborné označení pro bílou krvinku. Leukocyty mají nezastupitelnou úlohu pro správnou funkci imunitního systému a rozdělujeme je do řady podskupin.  Podle přítomnosti granul v cytoplazmě je základní rozdělení na granulocyty a agranulocyty.


Mezi granulocyty patří neutrofily, eozinofily a bazofily.
Mezi agranulocyty patří lymfocyty a monocyty.