Transpozice velkých tepen je relativně vzácná, ale velice závažná vrozená srdeční vada. Je u ní přítomen abnormální výstup velkých tepen ze srdečních komor. Z pravé komory u poruchy odstupuje aorta a z levé komory odstupuje plicní tepna. Za normálních okolností je tomu naopak. Více asi pomůže v pochopení obrázek níže. Důsledkem je, že velký (systémový) a malý (plicní) krevní oběh jsou rozpojeny. To by nebyl stav slučitelný se životem, ale obvykle jsou přítomny i další vady (defekt septa síní, defekt septa komor, nebo otevřená Botallova dučej). Tyto vady jsou v tomto případě v podstatě žádoucí, protože umožní propojit zmíněný „rozpojený“ velký a malý oběh.

 

 

Příčiny: Vada je vrozená, dochází k poruše embryonálního vývoje ještě u zárodku v děloze. Přesná příčina vzniku vady není známa, může jít o souhru genetických a zevních faktorů. O něco vyšší výskyt této poruchy byl pozorován u dětí žen trpících cukrovkou.

 

Projevy: Transpozice velkých tepen sama o sobě je neslučitelná se životem. Jak ale bylo řečeno výše, obvykle se vykytuje v kombinaci s dalšími vadami, které pomohou přežít, i když nikoliv bez příznaků.

Ve většině případů jsou děti trpící vadou cyanotické, neprospívají, mají zrychlený dech a zrychlenou srdeční akci. Objevuje se u nich srdeční selhávání a přežití se bez léčby u většiny forem transpozice velkých tepen počítá v řádu týdnů až měsíců.

 

Diagnostika: Diagnózu určují dětští lékaři na základě příznaků a echokardiografie, která poměrně dobře zobrazí srdeční oddíly a vystupující tepny.

 

Léčba: Klasická transpozice velkých tepen je řešena co nejdříve ještě v novorozeneckém období kardiochirurgickým zákrokem, který si klade za cíl normalizovat anatomické poměry.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů