Defekt septa (přepážky) srdečních komor znamená vrozenou vadu srdce, při které není plně dotvořená přepážka oddělující od sebe srdeční komory a to umožňuje volný průtok krve mezi komorami.

 

Příčiny

U plodu v děloze nejprve žádná přepážka mezi srdečními komorami není a postupně se vytváří během nitroděložního vývoje. Pokud v přepážce zůstane otvor, mluvíme o defektu septa. Tato vada je častější než by se zdálo, ale mnohdy se na ní nepřijde, protože otvor může zarůst i po narození a nemá další komplikace. Vada se vyskytuje samostatně, nebo v kombinaci s jinými srdečními vadami.

 

Projevy

Přetrvávající otvor v komorové přepážce se nemusí výrazně projevovat. Je však riziko přetížení pravé poloviny srdce, protože krev z vysokotlaké levé komory otvorem protéká do nízkotlaké pravé komory a odtud do plic*. Takové přetížení plicního oběhu vede k plicní hypertenzi s únavou, dušností a příznaky pravostranného srdečního selhávání (zejména otoky dolních končetin). Projevy v dětském věku zahrnují sníženou aktivitu a nedostatečné prospívání s pomalým nárůstem tělesné váhy. Lidé s poruchou přepážky komor mají vyšší riziko vzniku infekční endokarditidy.

 

* Krev v levé komoře je okysličená a po vtečení do pravé komory se mísí s tamní neokysličenou krví tekoucí do plic.

Defekt komoroveho septa

Schéma - defekt komorové přepážky

 

Diagnostika

Podezření vychází z klinických příznaků, poslechově může být slyšitelný šelest na hrudníku způsobený abnormálním proudem krve protékajícím mezi komorami. Diagnózu poruchy septa komor, určení jejího rozsahu a určení směru toku krve mezi komorami umožní echokardiografie.

 

Léčba

U velmi malých otvorů bez výrazných klinických příznaků je někdy možné počkat a dítě pravidelně sledovat, zda dojde k uzavření otvoru. Větší defekty způsobující klinické příznaky mohou být někdy uzavřené endovaskulární katetrizací nebo pomocí kardiochirurgické operace. Endovaskulární zákrok spočívá v tom, že se nabodne některá z tepen v těle (často v třísle) a vnitřkem tepny se až k srdci zasune speciální přístroj, kterým se otvor uzavře. Nejedná se o operaci, je méně zatěžující než kardiochirurgický zákrok, ale na druhou stranu se hodí jen v některých případech.


Zdroje
https://www.heart.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů