Botallova dučej (Botallova spojka) se také označuje jako ductus arteriosus. Jedná se o cévní spojku, která je přítomna u plodu v děloze, ale po porodu by měla vymizet. V opačném případě můžeme přetrvávající Botallovu dučej považovat za chorobný stav, který narušuje kardiovaskulární systém jedince.

Plod v děloze nedýchá a kyslík dostává pupečníkem z placenty. Matka tedy dýchá i za dítě. Plícemi proto neprochází krev a krev, která k nim ze srdce přiteče je Botallovou spojkou převedena do aorty a do organizmu. Když dojde k porodu a novorozenec se poprvé nadechne, plícemi začne protékat krev a změna tlakových poměrů vede k samovolnému uzavření Botallovy dučeje, která pak během krátké doby odumře a přemění se v pouhý vazivový pruh. Její zbytky tedy všichni v těle máme. Problémem je, když se u některých novorozenců Botallova dučej neuzavře.

schéma - otevřená Botallova dučej

 

Příčiny: Přesná příčina přetrvávající neuzavřené Botallovy spojky není vždy jasná, ale předpokládá se určitý vliv genetický (vyšší výskyt je u novorozenců s Downovým syndromem) a některé vlivy zevního prostředí (infekce těhotné ženy zarděnkami). Celkově vyšší četnost výskytu otevřené Botallovy dučeje mají nedonošení novorozenci.

 

Projevy: Příznaky poruchy si můžeme lehce odvodit. Krev, která by měla téci aortou k tkáním je odváděna otevřenou Botallovou dučejí do plicního řečiště, kde je nižší krevní tlak. Plicní řečiště je tak přetěžováno, roste v něm tlak a to může poškodit plicní cévy. Nemocný jedinec trpí dušností, únavou a v dětském věku špatně roste a pomalu přibývá na váze. Pravá polovina srdce je přetěžována, srdce se zvětšuje a časem může začít selhávat.

 

Diagnostika: Poslechově se většinou existující Botallova dučej projevuje vznikem šelestu, v případě podezření na vrozenou vadu srdce je nutné udělat ECHO srdce, které dobře ukáže anatomické a funkční poměry v srdci a jeho okolí.

 

Léčba: Přetrvávající neuzavřená Botallova dučej by měl být uzavřena, čehož se dosahuje různými metodami. Určitý efekt na uzavření spojky mohou mít léky, jako jsou některé nesteroidní protizánětlivé léky (např. sloučenina indometacin). Alternativou je endovaskulární* nebo chirurgický zákrok.

* Při endovaskulárních zákrocích je nabodnuta některá z cév v těle, vnitřkem cévy se lékař pod rentgenovou kontrolou dostane vlastním přístrojem až do cílového místa a tam vyřeší stávající problém, v tomto případě uzavře dučej.


Zdroje
https://www.heart.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů