Atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT) je formou poruchy rytmu (arytmie), která může být zodpovědná za rychlou srdeční akcí spojenou s bušením srdce. AVRT je svými projevy, diagnostikou a léčbou značně podobná arytmii známé jako AVNRT*, je však oproti ní vzácnější. Běžní lékaři ostatně mezi AVRT a AVNRT moc nerozlišují, protože základní přístup k oběma je podobný.

* AVNRT znamená atrioventrikulární nodální reentry tachykardie

 

Příčiny

Za normálních okolností se elektrické vzruchy v srdci šíří převodním systémem srdečním ze síní na komory přes jediné místo, které se nazývá AV uzel a všude jinde jsou síně od komor elektricky izolované. Lidé trpící AVRT mají však vrozeně přítomnou další spojku mezi síněmi a komorami, kudy se vzruch může šířit. Pak se může stát, že vzruch začne mezi síní a komorou rychle kroužit AV uzlem jedním směrem a zmíněnou spojkou zpátky. Vzhledem k rychlému šíření vzruchu ze síní na komory to vyvolává nadměrné zrychlení srdeční akce. Na principu vzniku AVRT vidíme, že jde vlastně o projev tzv. WPW syndromu.

 

Projevy

Základním projevem atrioventrikulární reentry tachykardie jsou záchvaty bušení srdce, které mohou být doprovázeny náhlým pocitem dušnosti a někdy i bezvědomím. Pokud by AVRT trvala dlouhou dobu, pak by mohlo dojít k akutnímu srdečnímu selhání.

 

Diagnostika

AVRT můžeme vidět na EKG, nebo zjistit při EKG holter vyšetření. Odlišení AVRT od AVNRT je z EKG křivky pro běžného lékaře příliš obtížné (nikoliv pro zkušeného kardiologa), ale na tom mu až tak nezáleží, protože postup je prakticky stejný. Součástí vyšetření by mělo být echokardiografické vyšetření, aby byly k dispozici informaci o funkci srdce. Přesné vyšetření arytmie a odlišení od AVNRT je možné pomocí invazivního elektrofyziologického vyšetření.

 

Léčba

Terapeutický postup se víceméně shoduje s AVNRT. V akutní fázi lze provést podráždění bloudivého nervu (tzv. vagové manévry), které mohou pomoci. Znamená to buď masáž nervové pleteně na krku, která je v blízkosti krční tepny (karotický sinus), nebo dřepnutí si a jakoby zatlačení na stolici. Pokud vagové manévry nezaberou, podávají se některá antiarytmika (adenosin, beta-blokátory), která mohou nastolit normální rytmus, a v případě nutnosti může být provedena elektrická kardioverze. Moderním způsobem terapie je tzv. katetrizační ablace srdce, která se nicméně provádí jen na vyšších kardiologických pracovištích.


Zdroje
https://www.healio.com
https://www.thecardiologyadvisor.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů