Šourek (scrotum - skrotum) je kožní vak u muže, v němž jsou uloženy externí pohlavní orgány, tj. varle, nadvarle a dolní část funiculus spermaticus.

Funkce

Hlavní význam šourku je uchovávání a ochrana výše zmíněných orgánů. Důležité je, že v šourku je možné uchovávat relativně stabilní teplotu, která je o několik stupňů nižší, než je teplota v dutině břišní. A tato nižší teplota je nezbytná pro spermatogenezi.

 

Regulace teploty v šourku

Regulace teploty je umožněna pomocí funkce dvou svalů známých jako musculus cremaster a musculus dartos. Při zvýšení teploty v šourku se tyto svaly uvolňují a varle i šourek se posouvají dolů a teplota v nich klesá. Při poklesu teploty se naopak oba svaly kontrahují, to vytahuje varle i šourek vzhůru a teplota v nich roste.

 

Cévy a nervy šourku

Tepenná krev do šourku přitéká drobnými větvemi z obou ilických tepen (arteria iliaca externa i arteria iliaca interna). Žilní krev z povrchu odtéká menšími spojujícími se žilami do pravé i levé vena femoralis, žilní krev z hlubších struktur skrota odtéká do plexus pampiniformis. Lymfatické cévy z šourku ústí do tříselných lymfatických uzlin.

Inervace šourku je zajištěna drobnými větvemi více nervů vycházejících z plexus lumbalis a plexus sacralis.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů