Plexus sacralis je velká párová (pravá a levá) nervová pleteň vznikající z předních větví míšních nervů S1-S5, k nimž se připojují vlákna z míšních nervů L4-L5. Zajímavý je fakt, že sakrální nervová pleteň obsahuje kromě motorických a senzitivních vláken i vlákna parasympatiku určené pro pánevní orgány.

Nejvýznamnější nervy plexus sacralis jsou:

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů