Rakovina žlučových cest je velice nebezpečné nádorové onemocnění, které nemá příliš dobrou prognózu. Jak je z názvu patrné, nádorová hmota v tomto případě vychází ze stěny žlučových cest. Rakovina může vzniknout z malých žlučových kanálků, které se nacházejí uvnitř jater, nebo z velkých žlučovodů mimo jaterní tkáň.

Pozn: Existují dva speciální podtypy nádorů žlučových cest, které mají svůj vlastní název. Jedním z nich je Klatskinův tumor, který vzniká v místě, kde se pravý a levý žlučovod spojuje v jeden společný (v tzv. ductus choledochus). Druhým speciálním podtypem je ampulom. To je nádor, který vzniká ze společného žlučovodu v místě, kde vyúsťuje do dvanáctníku (oblast Vaterské papily).

 

Příčiny: Při vzniku rakoviny žlučových cest hraje určitou roli genetika a vrozené vady žlučových cest. Kromě toho je rakovina žlučových cest častější u pacientů s opakovanými záněty žlučových cest včetně lidí trpících primární sklerozující cholangitidou.

 

Projevy: Zhoubný nádor se zprvu nemusí projevovat vůbec. Teprve později, pokud svou hmotou naruší odtok žluči z jater se projeví žloutenkou, tmavou močí a také abnormálně světlou a mastnou stolicí. Žlučové kyseliny se nemohou spolu se žlučí vyloučit z těla a hromadí se v kůži, což způsobuje svědění. Všechny tyto příznaky by byly typické i pro uzávěr žlučových cest žlučovým kamenem, ale zde obvykle chybí ona kolikovitá bolest. Dále může být přítomno i krvácení ze žlučových cest, nechutenství a ztráta na váze. Porucha odtoku žluči je spojena s vyšším rizikem vzniku zánětu žlučových cest.

 

Diagnostika: Pro diagnózu je důležité zjištění pacientových obtíží a dále pak pohmatové vyšetření břicha (nádorová hmota se dá někdy i nahmátnout). Ideálním zobrazovacím vyšetřením je ultrazvuk břicha či pro lepší znázornění a zhodnocení rozsahu nádoru i CT vyšetření břicha. V případě, že nádor je velmi malý a viditelně působí "jen" zúžení žlučových cest, může být v jeho diagnostice prospěšné ERCP* nebo cholangioskopie. Neinvazivní alternativou ERCP je vyšetření známé jako MRCP.

 

Prevence: Konkrétní prevence rakoviny žlučových cest není známa. Jistě lze doporučit zdravé stravování, zákaz kouření a dostatek pohybu, to jsou však spíše jen obecná doporučení pro prevenci nádorových onemocnění.

 

Léčba: Záleží na velikosti, místě a rozšíření nádoru. V léčbě spolupracují chirurgové, onkologové a eventuálně i interní lékaři. Menší nádory lze chirurgicky odstranit, jinak je k dispozici chemoterapie. Nejde-li již nádor vyléčit, je nutné alespoň zajistit odtok žluči. V takovém případě nastoupí na scénu gastroenterologové a provedou terapeutické ERCP, při kterém zavedou přes dutinu ústní, jícen a žaludek hadičku přístroje do střeva a odtud se pokusí prostrčit do žlučových cest trubičku umožňující odtok žluči do střeva. V případech, kdy toto není možné, lze nasondovat žlučové cesty vpichem duté jehly přes kůži zvenčí (perkutánní transhepatální cholangiografie) a zajistit odtok žluči tímto směrem (perkutánní transhepatální drenáž).

* Kromě zavedení trubičky k odtoku žluči může být ERCP cenné i pro diagnostiku. Pomocí ERCP přístroje lze odebrat vzorek z podezřelého místa žlučových cest a ten se pak může odeslat na histologii.

Prognóza pacientů s nádory žlučových cest je celkově špatná, největší šanci mají ti, u kterých je nádor nalezen náhodně v počátečním stádiu, nebo pokud jim rychle způsobí uzávěr žlučových cest se žloutenkou, čímž se odhalí. To je právě případ ampulomu, a proto se jeho pětileté přežití celkově odhaduje na 50%. Ostatní nádory žlučových cest mají prognózu výrazně horší.


Zdroje
https://ghr.nlm.nih.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů