Vaterova (Vaterská) papila je zcela zásadní místo trávicího traktu. Jde o společné vyústění žlučových cest (přesněji řečeno společného žlučovodu - ductus choledochus) a hlavního vývodu slinivky břišní (ductus pancreaticus) do duodena.

Oblast je značně anatomicky variabilní. Žlučovod a pankreatický vývod se u většiny lidí před vyústěním spojí a ústí společně (společné spojení se označuje jako Vaterova ampula), jindy mohou ústit těsně vedle sebe, ale jsou izolované.

V místě vyústění se nachází Oddiho svěrač z hladké svaloviny. Rozlišit můžeme jak vlastní svěrač ampuly (ampulární sfinkter), tak svěrač v oblasti společného žlučovodu (biliární sfinkter) a méně mohutný svěrač pankreatického vývodu (pankreatický sfinkter). Svalovina funguje nezávisle na svalovině stěny dvanáctníku. Klidový tlak Oddiho svěrače by neměl překračovat 35-40 mm Hg. Tonus Oddiho svěrače je snižován hormonem cholecystokininem. Výrazně zvýšený může být tonus vlivem opiátů.

 

Proč je to důležité?

  • Oblast Vaterské ampuly je vyšetřitelná ERCP. Během ní je možné provést protětí papily a Oddiho svěrače k zajištění odtoku žluči a pankreatického sekretu (papilosfinkterotomie).

  • V oblasti Vaterské ampuly je žlučovod značně zúžen a to zvyšuje riziko obstrukce při cholelithiase. Porucha odtoku žluči způsobuje ikterus, porucha odtoku pankreatického sekretu může způsobit rozvoj akutní pankreatitidy.

  • Vaterská papila může být postižena vznikem specifického tumoru, který je známý jako ampulom.

  • Existuje skupina stavů, které se dají shrnout pod pojem „dysfunkce Oddiho svěrače“.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů