MRCP je zkratkou pro anglický název Magnetic Resonance CholangioPancreatography. Jedná se o radiologickou vyšetřovací metodu využívající principu magnetické rezonance, v diagnostice žlučových cest a vývodu slinivky břišní. Jedná se tedy o jakýsi ekvivalent ERCP.

 

Princip: Zatímco ERCP je invazivní vyšetření, kdy je do dvanáctníku přes jícen a žaludek zaveden endoskopický přístroj s bočnou optikou, kterým se následně snažíme nasondovat žlučové cesty a vývod slinivky, pak MRCP je naprosto neinvazivní metoda. Bez použití kontrastní látky se v přístroji magnetické rezonance zaměříme na požadovaný úsek (tj. žlučové cesty, slinivka a okolí) a ten skenujeme.

 

Příprava: Na vyšetření není třeba zvláštní příprava, pacientovi se někdy před vyšetřením podávají léky tlumící střevní činnost, což zlepšuje přehlednost při vlastním vyšetření.

 

Indikace: MRCP se používá při diagnóze a sledování onemocněních žlučových cest a slinivky břišní, tj. například při podezření na zúžení žlučových cest žlučovými kameny. Význam má MRCP i při sledování pacientů s chronickou pankreatitidou a nejasnými poruchami odtoku žluči.

 

Nevýhody: Vyšetření s sebou nese ta samá negativa jako klasická magnetická rezonance – Není běžně dostupné a cena je vyšší než u ERCP. Pacient nesmí trpět klaustrofobií (je na chvíli „zavřen“ do přístroje magnetické rezonance) a nesmí mít v těle kovové předměty (zejména kardiostimulátor). Podstatnou nevýhodou MRCP oproti ERCP je čistě diagnostické využití. Při ERCP se kromě zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky dají tyto i vyčistit nebo při jejich zúžení do nich lze vložit trubicovitý stent – oboje vede k zajištění odtoku žluči.

 

Výhody: Velkou výhodou MRCP je jeho neinvazivita. ERCP je poměrně agresivní zásah do organizmu a nese s sebou jistá rizika (např. krvácení či vyvolání akutního zánětu slinivky břišní). To vše u MRCP odpadá. U MRCP je navíc nulová radiační zátěž a nepodává se žádná kontrastní látka, na kterou by mohla vzniknout alergická reakce.

 

Závěr: MRCP je relativně moderní metodou, která díky svým přednostem v některých indikacích do jisté míry vytlačuje ERCP do pozadí. Už sama její podstata čistě diagnostického vyšetření však jasně určuje, že plným nástupcem ERCP se MRCP stát nemůže.


Zdroje
http://www.mydr.com.au

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů