Podjazyková slinná žláza (glandula sublingualis) je větší párová slinná žláza, která je lokalizována na obou stranách laterálně pod jazykem. Žláza vyúsťuje řadou drobných kanálků na spodinu dutiny ústní, přičemž její největší vývodný kanálek se napojuje na vývod podčelistní žlázy a vyúsťují spolu pod jazykem laterálně od jazykové uzdičky.

 

Cévní zásobení

Podjazyková slinná žláza je zásobena větvemi arteria carotis externa.

 

Nervové zásobení

Produkce slin ve žláze je ovlivněna působením parasympatiku (zvýšení produkce) a sympatiku (útlum produkce). Vlákna sympatiku mají původ v gangliích krčního truncus sympathicus, vlákna parasympatiku jsou vedena cestou chorda tympani přes ganglion submandibulare, kde jsou přepojena a odtud další vlákna zamíří do žlázy.

 

Proč je to důležité?

  • Podjazyková slinná žláza může být postižena řadou onemocnění, jejich výčet si můžete přečíst v textu o příušní žláze, protože jsou v zásadě obdobné. Jsou nicméně méně časté, než je tomu u příušní žlázy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů