Podčelistní slinná žláza (glandula submandibularis) je větší párová slinná žláza, která je lokalizována pod dolní čelistí. Žláza vyúsťuje spolu s hlavním kanálkem podjazykové slinné žlázy na spodinu dutiny ústní pod jazyk na straně jazykové uzdičky.

 

Cévní zásobení

Podčelistní slinná žláza je zásobena větvemi arteria carotis externa a krev z ní odtéká přes žilní větve do vena jugularis interna.

 

Nervové zásobení

Produkce slin ve žláze je ovlivněna působením parasympatiku (zvýšení produkce) a sympatiku (útlum produkce). Vlákna sympatiku mají původ v gangliích krčního truncus sympathicus, vlákna parasympatiku jsou vedena cestou chorda tympani přes ganglion submandibulare, kde jsou přepojena a odtud další vlákna zamíří do žlázy.

 

Proč je to důležité?

  • Podčelistní slinná žláza může být postižena řadou onemocnění, jejich výčet si můžete přečíst v textu o příušní žláze, protože jsou v zásadě obdobné. Jsou nicméně méně časté, než je tomu u příušní žlázy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů