Pankreatická šťáva je důležitým produktem exokrinního pankreatu a uplatňuje se zásadním způsobem v procesu trávení. Díky bohatému obsahu bikarbonátu je sekret zásaditý a kromě vody a iontů se v něm nachází větší množství neaktivních trávicích proenzymů (trypsinogen a chymotrypsinogen, pankreatická lipáza, amyláza, nukleáza, elastáza aj.).

Sekrece pankreatické šťávy je řízena zejména hormonálně, důležitý je zejména hormon cholecystokinin a sekretin. Na řízení se ovšem podílí i vegetativní nervový systém (parasympatikus a sympatikus).

Pankreatická šťáva se pankreatickými vývody dostává až do duodena (hlavní pankreatický vývod ústí na Vaterské papile, malý pankreatický vývod obvykle ústí na malé papile) kde se mísí s potravou a žlučí. Kontakt s enterokinázou střevní sliznice umožní postupnou aktivaci pankreatických enzymů (první se aktivuje trypsinogen na trypsin a ten pak aktivuje chymotrypsinogen a další neaktivní molekuly trypsinogenu) a jejich aktivní formy pak tráví jednotlivé složky potravy.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů