Měď (Cu) je chemický prvek, kterého se v našem organizmu nachází jen male množství, ale přesto má poměrně velký biologický význam. Vzhledem k potenciální toxicitě mědi je v organizmu propracovaný mechanismus, který zajišťuje vyrovnanou absorpci a vylučování mědi z těla.

 

Význam mědi

Význam mědi pro organizmus je poměrně komplexní. Měď je součástí řady důležitých enzymů včetně některých cytochromů. Z důležitých lze jmenovat cytochrom c oxidáza účastnící se dýchacího řetězce v mitochondriích, který je zodpovědný za tvorbu energie. Dalším příkladem je enzym superoxid dismutáza, který má za úkol odstraňovat škodlivé kyslíkové radikály.

 

Příjem mědi

Dospělý člověk v potravě přijme asi 1 miligram mědi denně. Měď je z potravy vstřebávána podobně jako většina ostatních sloučenin enterocyty v tenkém střevě. Vstřebávání mědi může být v případě jejího nedostatku zvýšeno regulačními mechanizmy.

 

Distribuce mědi

Měď se po vstřebání z tenkého střeva dostává do krevního oběhu a ve vazbě na albumin se dostává do jater. Z jater se pak ve vazbě na ceruloplazmin (základní transportní protein pro měď) dostává do tkání, kde je využita. V buňkách tkání se měď vyskytuje především v mitochondriích. Nadbytek mědi je z tkání vracen zpět do jater, kterými může být měď vyloučena z těla.

 

Vylučování mědi

Vylučování mědi se odehrává v játrech. Měď je jaterními hepatocyty vylučována do žluči a s ní vyloučena do tenkého střeva, odkud je její část opět absorbována, aby se ztráty omezily.  

Schéma - základní pohyb mědi v organizmu. Zajímavé je, že transport ze střeva směrem do jater zajišťuje zejména albumin, zatímco mezi játry a ostatními tkáněmi je to ceruloplazmin.

 

Proč je to důležité?

  • Nedostatek mědi není v současné ČR příliš častý stav. Vzniknout může u těžké podvýživy a vzhledem ke komplexnímu významu mědi na metabolismus buněk má poměrně široké spektrum příznaků zahrnujících chudokrevnostpolyneuropatii a mnohé další poruchy včetně celkového chátrání organizmu. Více najdete v příslušném textu.

  • Wilsonova choroba je nebezpečné onemocnění, které je geneticky podmíněné a způsobuje narušení utilizace mědi v játrech (je narušena jak schopnost vázat měď do ceruloplazminu, tak schopnost vylučovat měď do žluči). Měď se proto primárně hromadí v játrech, která jsou chronicky. poškozována. Postupně začnou játra hromadící se měď vylučovat do krve ve volné formě nevázané na ceruloplazmin. Tato měď se pak ukládá v tkáních a poškozuje je, čímž vznikají další příznaky nemoci. Více najdete v příslušném textu.

  • Zinek negativně ovlivňuje absorpci mědi z trávicího traktu. Proto mohou doplňky stravy se zinkem užívané pravidelně ve vyšším množství způsobit nedostatek mědi, ale na druhou stranu mohou utlumit příznaky Wilsonovy nemoci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů