Polyneuropatie je relativně častý problém, který doprovází mnoho onemocnění. Podstata stavu vychází z jeho názvu. Poly- znamená mnoho, -neuro- znamená nervy a -patie znamená onemocnění či narušení funkce. Jsou to tedy poruchy mnoha nervových vláken, které jsou provázené narušením jejich funkcí. Typicky bývají nejviditelněji postiženy zejména nervy dolních končetin. Je to zřejmě proto, že jsou nejdelší v těle a k narušení funkce jsou tedy nejnáchylnější.

Některé nervy vychází z míchy a vedou informace ven do těla (informace o pohybu) a naopak do míchy vedou nervy z těla, která vedou informace určené pro mozek (informace o dotyku, teplotě okolí, bolesti apod.).

Když si například připravíte příliš horkou vanu a stoupnete do ní, tak informace o vysoké teplotě je pomocí nervových vláken z nohy přenesena do míchy a odtud se dostane do mozku. Tam je informace vyhodnocena a vy to poznáte uvědoměním si pocitu horka a nepříjemnou bolestí. V mozku vznikne nutkání se bolesti zbavit a nohu vytáhnout. Tato informace se z mozku přenese do míchy a odtud se pomocí nervů dostane až ke svalům nohy. Pak provedete pohyb a nohu vytáhnete. Na tomto principu fungují veškeré reakce na zevní podněty.

(Pozn.: Pokud se nad tím zamyslíte, tak člověk je s výjimkou změny emocí schopen na jakýkoliv podnět reagovat jen a pouze pohybem. Někdy se jedná o pohyby celého těla, někdy o pohyb svalů umožňujících řeč a artikulaci, pohyby svalů očí apod.) 

 

Příčiny: Příčiny neuropatií jsou četné a vždy se jedná o nějaké celkové faktory, které poškozují všechny periferní nervy. V našich českých poměrech je polyneuropatie typicky spojena s dlouhodobým alkoholismem. Alkohol totiž při pravidelné konzumaci poškozuje nervy poměrně spolehlivě. Další častou příčinou bývá nedostatek vitaminů ze skupiny B (např. vitaminu B1, nebo vitaminu B5). Narušení nervů způsobuje i dlouhodobě neléčená, či hůře léčená cukrovka. Polyneuropatie také doprovází nádorové procesy a objevuje se někdy i při chemoterapii.

Jsou ovšem i méně časté příčiny polyneuropatií, například některé imunitní záněty cév (vaskulitidy) a jiné autoimunitní procesy a kromě toho i zvláštní nemoc známá jako polyradikuloneuritida Guillain-Barré [Gilén-Baré].

 

Projevy: Projevy souvisí s narušenou schopností nervu vést informace. Typickým projevem jsou poruchy citlivosti - snížení či vymizení pocitů dotyku a bolesti a vznik falešného pocitu brnění, bolestí, či pálení v prstech. Mnozí lidé si stěžují i na pocit těžkých nohou. Právě vymizení citlivosti je nebezpečné, protože vede k častějším poraněním dolních končetin, kterých si dotyčný vůbec nevšimne. Polyneuropatie je významným prvkem rozvoje diabetické nohy u pacientů s cukrovkou.

Méně časté je narušení nervů vedoucích informace o hybnosti, v takovém případě vzniká svalová slabost, ochrnutí svalů a úbytek svalové hmoty. Dochází k němu zejména u oné choroby Guillain-Barré. Tato nemoc má poměrně dramatické příznaky, kdy obrny svalů postupují od dolních končetin směrem vzhůru a proces se někdy zastaví až ve výši hrudní či krční páteře. Výhodou je, že pokud člověk přežije (ochrnou totiž i dýchací svaly a pak se musí pacient napojit na umělou plicní ventilaci, který dýchá za něj), tak se stav většinou zase sám upraví.

 

Diagnostika: Podezření na polyneuropatii získáme z výše uvedených projevů. Hlavní slovo v diagnóze má však neurolog, který může provést EMG vyšetření. Při tomto vyšetření se zjišťuje rychlost vedení nervem a polyneuropatie se objektivně určí. Kromě diagnostiky neuropatie je vhodné pátrat i po její příčině. Trpí-li pacient cukrovkou nebo popíjí-li alkohol (zjistíme dotazem nebo z jaterních testů), máme jasno. Složitější je případné pátrání po nádorech či autoimunitních nemocech.

 

Léčba: S léčbou je to těžké, již vzniklé poškození nervů se dá vyléčit jen těžko. Podávají se vitaminy ze skupiny B, ale zázraky nelze čekat. K zabránění zhoršování obtíží je nutné odstranit vyvolávající příčinu, je-li to možné. To znamená vyvarovat se alkoholu, léčit cukrovku, či jiné vyvolávající nemoci a tak podobně. U cukrovky je velice důležitá správná péče o dolní končetiny, která by měla za každou cenu zabránit rozvoji syndromu diabetické nohy.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů