Dýchací řetězec je sled reakcí probíhajících na vnitřní membráně mitochondrií, při kterém dochází činností oxidoreduktáz k přesunu elektronů a vodíkových iontů (ze sloučenin jako NADH a FADH2) a k vytvoření protonového gradientu na mitochondriální membráně. Tento gradient vytváří energii využitou na syntézu ATP (adenosintrifosfát). ATP je energeticky vysoce bohatá sloučenina, jejíž energie je používána k zajištění průběhu celé řady metabolických reakcí. Elektrony přenášené v dýchacím řetězci se nakonec dostávají na kyslík, který je pro buněčné dýchání nepostradatelný. Dýchací řetězec velmi úzce souvisí s citrátovým cyklem, neboť využívá sloučeninu NADH vznikající v rámci tohoto cyklu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů